Spring naar content

Geen werk meer door Corona Virus?

09 maart 2020

Samen met u heb ik ook een gevoel van verwondering over de schaalgrootte van de gevolgen van deze virus besmetting. Meer dan ooit wordt duidelijk dat het begrip wereldeconomie een feit is en dat samenwerking tussen landen niet alleen ingegeven wordt door politieke voorkeur maar simpelweg een realiteit is die vraagt om internationale overeenstemming.

Gaandeweg wordt duidelijk dat ook op kleinere schaal de gevolgen merkbaar worden. Er zijn ondernemers waarvan de voorraad uitgeput raakt, winkels waar klanten wegblijven of levertijden voor zaken niet meer gegarandeerd kunnen worden en handel stilligt.

Tijdens de economische crisis in het vorige decennium heeft de overheid een tijdelijke maatregel genomen om zogenoemde deeltijd WW mogelijk te maken hetgeen een flink aantal bedrijven door een moeilijke periode heen loodste.

Eenzelfde maatregel is nu wederom genomen! Heeft u tijdelijk minder werk voor uw werknemers waarbij ontslag niet aan de orde komt, dan is werktijdverkorting een oplossing. Voor de niet gewerkte uren krijgt de werknemer dan een uitkering via UWV. Voorwaarde is dat het een tijdelijke maatregel is die tussen de 2 en 24 weken mag duren waarbij minimaal 20% van de arbeidscapaciteit niet benut wordt.

De aanvraag voor de vergunning werktijdverkorting kan Witlox VCS voor u verzorgen. Onze adviseur zal de aanvraag indienen en optreden als contactpersoon richting het ministerie. Na ontvangst van de vergunning zal de adviseur in samenspraak met u de aanvraag voor WW verrichten.

De maatregel is tijdelijk zodat het verstandig is om uw beslissing om de vergunning aan te vragen, als daar reden voor is, niet te lang uit te stellen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bram Vorstenbosch of Noortje Engel.

 

 

 

Bram Vorstenbosch

 

mr. Noortje Engel

E-mail:bram.vorstenbosch@witloxvcs.nl
 E-mail:noortje.engel@witloxvcs.nl
Mobiel: Mobiel:
Telefoon:076 – 522 53 30 Telefoon:076 – 522 53 30