Spring naar content

En nu?

01 november 2021

Veel van de corona-steunmaatregelen zijn per 1 oktober jl. gestopt. Dit geldt ook voor de mogelijkheid om uitstel te krijgen voor het betalen van belastingaanslagen. Wat betekent dit in de praktijk?

Nieuwe aanslagen of betalingen dienen vanaf nu weer op tijd te worden betaald. Dus de aangifte btw over het 3e kwartaal moet uiterlijk 31 oktober door de Belastingdienst zijn ontvangen. Dit geldt ook voor de loonheffingen over de maand september.

Er zal een verzuimboete worden opgelegd als de betaling te laat wordt gedaan. Ook kan het te laat aangeven of betalen van belastingen gevolgen hebben voor het uitstel wat eerder verkregen is. Deze kan in zijn geheel worden ingetrokken en de totale schuld zal dan in één keer moeten worden terugbetaald. Zorg er dan ook voor dat de aangifte op tijd wordt gedaan en dat er op tijd betaald wordt om dit risico te vermijden.

Belastingen die zijn uitgesteld moeten in 60 maandelijkse termijnen worden terugbetaald, voor het eerst op 31 oktober 2022. De gehele schuld moet derhalve op 30 september 2027 zijn terugbetaald. Er zal door de Belastingdienst nog een brief worden verstuurd met de details over de terugbetaling, inclusief de maandaflossing.

De rente over de uitgestelde bedragen bedraagt nu 0,01%. Op 1 januari 2022 zal deze rente worden verhoogd naar 1% en deze zal stapsgewijs oplopen tot 4% op 1 januari 2024.

Als er nog een belastingschuld openstaat, is het verboden om dividend of bonussen uit te keren (aan bestuur of directie). Lenen vanuit de bv aan privé (ook middels een oplopende rekening-courant) is discutabel en zeker niet aan te raden.

Alleen onder strikte voorwaarden en alleen als de onderneming nog wordt getroffen door de coronacrisis, is het mogelijk dat uitstel van betaling wordt verlengd tot 31 januari 2022. Dit zal schriftelijk bij de Belastingdienst moeten worden aangevraagd. Aflossing zal wel per 31 oktober 2022 starten.

Heb je teveel NOW of TVL ontvangen en dien je deze terug te betalen? Hiervoor gelden weer andere regels, dus neem gerust even contact met ons op als we je verder kunnen helpen.

André Groeneveld AA