Spring naar content

Economische maatregelen m.b.t. het Coronavirus

17 maart 2020

De maatregelen die door de overheid worden genomen met als doel de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, reiken alsmaar verder. Ook ondernemers merken hiervan meer en meer de invloed. Een aantal dagen geleden hebben wij u reeds geïnformeerd over de mogelijkheden rondom werktijdverkorting wanneer u tijdelijk minder werk heeft voor uw werknemers, maar waarbij ontslag niet aan de orde is. Inmiddels heeft de overheid ook op andere vlakken fiscale en economische maatregelen getroffen om ondernemers te helpen door deze onzekere periode heen te komen. Via deze weg stellen wij u graag van de mogelijkheden op de hoogte.

Uitstel van betaling voor belastingen


Komt u in de financiële problemen als gevolg van de coronacrisis? Er kan in dat geval als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd voor de
volgende belastingen:

ï‚· Inkomstenbelasting;
ï‚· Vennootschapsbelasting;
ï‚· Loonbelasting;
ï‚· Omzetbelasting.

Witlox VCS kan dit verzoek namens u bij de Belastingdienst indienen. Na ontvangst van het verzoek zal de invordering direct worden stilgezet, in afwachting van de beoordeling van het verzoek. Ook zal de Belastingdienst de komende tijd verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen van deze belastingen achterwege laten of terugdraaien. De komende weken zal meer duidelijkheid ontstaan over de exacte voorwaarden van dit bijzonder uitstel. 

Verlaging van uw voorlopige aanslag

Wanneer u een lagere winst verwacht als gevolg van de coronacrisis, is het mogelijk te verzoeken om verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De Belastingdienst heeft aangegeven dat deze verzoeken zullen worden ingewilligd. Witlox VCS kan dit verzoek voor u verzorgen.

 

Lening met staatsgarantie

De borgstellingsregeling voor het MKB (BMKB) wordt verruimd: er wordt op die manier direct zo’n € 300 miljoen aan extra financiering beschikbaar gesteld voor MKB-ondernemingen die getroffen worden door de coronacrisis. Het BMKB-krediet kan benut worden door bedrijven en is bestemd
voor overbruggingskrediet of verhoging rekening courant-krediet bij een financier, met een maximale looptijd van 1 jaar.


Het BMKB-krediet moet ondernemers erin voorzien om extra kredieten aan te gaan waarvoor de overheid gedeeltelijk garant gaat staan. In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%.

Rekenvoorbeeld

De ondernemer verhoogd zijn rekening courant krediet met €100.000,- met de nieuwe regeling staat de overheid dan gedeeltelijkgarant voor 75% van de leensom en de borg is dan 90%.

€100.000,- * 75% = €75.000,-
€75.000,- * 90% = €67.500,-
De ondernemer staat garant voor €32.500,-

De voorwaarden om het BMKB-krediet aan te vragen zijn; Maximaal 250 werknemers (FTE) met een maximale omzet van €50 miljoen of een balans totaal tot €43 miljoen.

Het BMKB-krediet wordt te allen tijde aangevraagd door de financier van het bedrijf. Het gaat hier om de grote Nederlandse banken en een aantal niet-bancaire financiers.

Grote Banken
ï‚· ABN AMRO
ï‚· Deutche Bank AG
ï‚· ING-bank
ï‚· Rabobank
ï‚· Riverbank
ï‚· Triodos bank

Niet-bancaire financiers
– Europese Horeca Financieringsmaatschappij
– Kredietunie Bakkerij Ondernemers
– Kredietunie Brabant
– Kredietunie Kennemerland
– Qredits

Het BMKB-krediet kan het tijdelijke verlies van liquiditeit opvangen. Voor meer informatie moeten ondernemers contact opnemen met hun financier. Aangezien de Werktijdverkorting i.c.m. aanvullende WW pas achteraf worden vergoed, kan dit uitermate goed samengaan met het BMKBkrediet.

zzp’ers

Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Mocht u over bovenstaande maatregelen nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact

opnemen met:  

Bo de Jong

drs. Bo de Jong

E-mail:bo.dejong@witloxvcs.nl
Mobiel:
06 – 48 17 47 49
Telefoon:076 – 522 53 30