Spring naar content

De WAB: Flexwerken en Oproepkrachten wijzigt ingrijpend

15 oktober 2019

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking (de WAB). Er is géén overgangsrecht zodat de wijzigingen voor iedereen per die datum ingaan. Wij hebben voor u de belangrijkste zaken op een rij gezet.

Transitievergoeding

De berekening van de hoogte van de transitievergoeding is per 1 januari 2020 gewijzigd.Voor werknemers ouder dan 50 jaar en werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar betekent dit een forse verlaging van de vergoeding die u betaalt. De transitievergoeding is nu verschuldigd bij een dienstverband van 2 jaar of langer. Na 1 januari 2020 geldt dit vanaf de allereerste dag, ook tijdens de proeftijd. Indien u hiermee te maken heeft rekenen wij graag met u mee.

Ontslaggronden

Als een ontslag aan de rechter wordt voorgelegd is het vanaf 1 januari 2020 weer mogelijk om een combinatie van redenen voor het ontslag te gebruiken (de zogenoemde cumulatiegrond). Wel is hieraan dan een mogelijk hogere vergoeding (max 50% van de transitievergoeding) voor een werknemer mee gemoeid bovenop de transitievergoeding. Deze regeling en de procesgang is gecompliceerd. Wij hebben al tientallen jaren ervaring in het arbeidsrecht en adviseren u graag en waar nodig treden wij voor u op.

Payrolling

Per 1 januari 2020 moet het payroll-bedrijf haar werknemers verlonen op hetzelfde niveau als het bedrijf waar de werknemer zijn arbeid verricht. Dit geldt niet alleen voor het loon maar ook voor alle andere arbeidsvoorwaarden. Voor pensioen wordt nog een passende regeling voorgesteld. Concreet betekent dit dus dat er geen financieel voordeel meer kan zijn. Heeft u een overeenkomst met een payroll-bedrijf. Laat ons even meekijken wat het voor u kan gaan betekenen. Krijgt u informatie van een payroll-bedrijf, let dan op de (waarschijnlijk hogere) kosten die worden doorberekend.

Oproepkrachten

Voor de wet is een oproepkracht iedereen die géén vast overeengekomen aantal uren werk verricht. Dus niet alleen de oproepovereenkomst maar ook een min/max overeenkomst en een uitzendovereenkomst vallen hier onder. Na 12 maanden bent u verplicht aan hen, in de maand die hier op volgt, een overeenkomst aan te bieden van vaste uren ter hoogte van de gemiddelde uren die in die afgelopen 12 maanden gewerkt zijn. Doet u dit niet, dan heeft werknemer een loonvordering voor die gemiddelde uren. Als werknemer het aanbod niet accepteert, dan mag u verder gaan op het oude pad. Let op: voor het ‘bewijs’ is het nodig het aanbod en de reactie van de werknemer, zeker als deze het aanbod niet accepteert, schriftelijk vast te leggen.

Heeft u oproepkrachten in dienst? Stem het met ons af en wij helpen u met het vastleggen van de procedure.

Ketenregeling

Bepaalde tijd contracten die elkaar opvolgen in een keten leiden tot 1 januari 2020 tot een overeenkomst voor onbepaalde tijd als er meer dan drie overeenkomsten zijn en de termijn van 24 kalendermaanden wordt overschreden. Een ‘pauze’ van minder dan 6 maanden wordt daarbij meegerekend als doorlopend. Vanaf 1 januari 2020 geldt dat de termijn van 24 maanden naar 36 maanden gaat. De pauze van 6 maanden kan bij cao verminderd worden naar 3 maanden.

Overeenkomsten die dus dit jaar eindigen vallen onder de oude regeling. Overeenkomsten die eindigen in 2020 vallen onder de nieuwe wet en kunnen dan wellicht nog een keer verlengd worden. Deze ketenregeling luistert nauw. Heeft u hiermee te maken en wilt u een beslissing nemen, nu of over korte tijd. Leg het aan ons voor en wij kijken samen met u wat mogelijk is.

Premiedifferentiatie

Vanaf 1 januari 2020 gaat voor overeenkomsten voor bepaalde tijd en voor overeenkomsten die geen vast aantal uren kennen een vaste hoge premie gelden (7,94%). Voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren geldt een lage premie (2,94%). De sectorpremies vervallen. Vaste uren geldt hierbij als strenge regel. Oproep en min/max zijn géén vaste uren. Voor de verloning van uw werknemer is het van belang hier inzicht in te hebben. Bent u bij onze organisatie ook klant met de verloning van uw personeel, dan ontvangt u op korte termijn een vragenlijst zodat we voor 1 januari 2020 de juiste premie hoogte kunnen vaststellen. Vindt uw verloning elders plaats, aarzel ook dan niet ons te vragen bij twijfel over de uren omvang en andere punten in de arbeidsovereenkomst.

Voor vragen en informatie kunt terecht bij onze juristen en loonadviseurs.

Léon Knops, bedrijfsjurist

Sebastiaan de Nijs, loonadviseur