Spring naar content

De ontmoediging van bovenmatig lenen voor DGA’s

27 oktober 2022

Recentelijk heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’. Doel is het ontmoedigen van de DGA om bovenmatig te lenen van de eigen vennootschap. Onze wetgever ziet dit als uitstellen van belastingheffing. Je zou het immers ook als dividend uit kunnen keren.

 

Het voorstel houdt in dat een lening van een bv aan haar DGA die groter is dan € 700.000 leidt tot een fictief dividend. Met een belastingaanslag bij de DGA tot gevolg. De wet raakt zowel de consumptieve opnamen (rekening-courant) als de financiering van privébeleggingen.

 

De systematiek is relatief eenvoudig. Op de peildatum 31 december (voor het eerst in 2023) tel je alle schulden en verplichtingen op die de DGA en zijn of haar fiscale partner aan de vennootschap hebben. Alles boven de € 700.000 wordt in dat jaar belast als fictief dividend, tegen een tarief van 26,9%. De regeling heeft een brede werking, want zowel directe schulden als indirecte schulden tellen mee. Ook als de vennootschap garant staat voor een aandeelhouder. Verder geldt de regeling ook voor leningen aan (klein)kinderen en (groot)ouders. Ook hier geldt een drempel van € 700.000, maar wel per (klein)kind of (groot)ouder.

 

De enige uitzondering is de eigenwoningschuld die is aangegaan voor aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning van de DGA en die voldoet aan de voorwaarden voor de hypotheekrenteaftrek. Als na 1 januari 2023 een nieuwe eigenwoningschuld wordt aangegaan bij de eigen vennootschap, geldt als aanvullende eis dat het formele recht van hypotheek ten gunste van de bv wordt gevestigd. Dit kan alleen maar via een weg langs de notaris.

 

Afhankelijk van de situatie zijn er oplossingen om de dividendheffing te voorkomen. Als er in privé voldoende middelen zijn, dan kan de schuld aan de bv (deels) worden afgelost. Een andere mogelijkheid is om schulden extern (bij een bank bijvoorbeeld) te herfinancieren. Wanneer de DGA in privé belegt met een lening van de bv, dan is het een optie om de effecten over te dragen aan deze bv. Dit kan zonder belastingheffing. Toekomstige rendementen kunnen in de bv wel tot heffing leiden. Is er vanuit de bv privé onroerend goed gefinancierd, dan moet je wel opletten met het overdragen aan de bv. Er is dan overdrachtsbelasting verschuldigd. Deze bedraagt nu nog 8%, maar het voorstel is om deze per 1 januari a.s. te verhogen naar 10,4%.

 

Het is uiteraard verstandig om even goed te kijken naar een praktische oplossing om onnodige heffing te voorkomen. Mocht je daarover vragen hebben, dan helpen onze experts je graag verder.

André Groeneveld AA