Spring naar content

Daar is hij dan … de Zorgbonus

12 april 2022

“Huh”, zullen de meeste zorgwerkers denken, “die heb ik in 2020 en 2021 toch al gehad. Komt er nog een?” Nee helaas, ik heb het over de verantwoording hiervan. Werkgevers die een zorgbonus hebben ontvangen voor hun personeel moeten aantonen wat ze met dit geld hebben gedaan en of dit terecht was. Het gaat hier om de zorgbonus over 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020) en 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 (bonus 2021).

 

Gelukkig is er recent duidelijk geworden wat er moet worden verantwoord en hoe. Ook voor accountants die vanaf een bedrag van € 125.000 een controleverklaring moeten geven. Werk aan de winkel dus, zowel voor de zorgaanbieder/werkgever die de verantwoording moet opstellen als voor de accountant om die te controleren.

 

Niets nieuws onder de zon, we hebben net de deadline van 1 april achter de rug. Dus ook dit jaar weer stapels met productieverantwoordingen van zorgaanbieders die wij mochten controleren. Naast het toegepaste tarief controleren we ook of de zorg wel is geleverd. Daarmee leveren we onze bijdrage aan de betrouwbaarheid van de gedeclareerde zorg. Hierbij hanteren we de protocollen WMO, Jeugdwet, Wlz, Justitie e.d. waarin staat beschreven wat en hoe we moeten controleren en met welke tolerantie. Wat betreft de zorgbonus hebben we lang op een protocol moeten wachten, maar het is er nu.

 

De DUS-I, een onderdeel van het Ministerie VWS, heeft alle zorgaanbieders een mail gestuurd waarin staat of de door hen ontvangen zorgbonus hoger of lager was dan € 125.000. In die mail wordt uitgelegd wat ze moeten doen. Ook zit er een link in om de verantwoordingsformulieren te downloaden.

 

De verantwoording van bonus 2020 wordt in de jaarrekening 2021 opgenomen. Dit geldt ook voor de verantwoording van bonus 2021, tenzij deze geheel of gedeeltelijk in 2022 is uitgekeerd. Dan wordt deze in de jaarrekening 2022 opgenomen. De verantwoordingen moeten in principe vóór 3 juni 2022 aan DUS-I worden verzonden. Voor de bonus die geheel of gedeeltelijk in 2022 is uitgekeerd, mag dit een jaar later. Vervolgens controleert DUS-I die verantwoordingen en doet daarop een steekproef.

 

Als controlerend accountant gaan we na of de gegevens verenigbaar zijn met de jaarrekening en geen materiële afwijkingen bevatten. Hiervoor hanteren we het verantwoordingsprotocol dat tegelijk met de formulieren is gepubliceerd. U mag van mij aannemen dat ik dat protocol nog een paar keer heel goed ga doorlezen.

 

Enfin, werk voor de zorgaanbieder en voor ons zoals ik aangaf. Maar we doen dat graag, want ook wij willen dat alle zorgbonussen rechtmatig zijn verstrekt.

Eric Oprinsen RA