Spring naar content

Compensatie transitievergoeding

24 november 2020

De compensatieregeling “transitievergoeding langdurig zieke werknemer”, waarbij een werkgever compensatie kan aanvragen bij ontslag als een werknemer meer dan 2 jaar ziek is, is bij veel werkgevers al wel bekend.

Met ingang van 1 januari 2021 komt er een nieuwe loot aan de stam van compensatieregelingen. Vanaf die datum kunnen kleine werkgevers compensatie aanvragen als het bedrijf stopt doordat de eigenaar met pensioen gaat of overlijdt. Het kabinet wil zo voorkomen dat kleine werkgevers of hun partners in deze situatie ongewenst privévermogen moeten aanspreken.

 Uiteraard zijn er aan deze regeling een aantal voorwaarden verbonden:
– er zijn minder dan 25 werknemers in dienst;
– voor minstens 1 werknemer is al een ontslagvergunning wegens bedrijfsbeëindiging        gekregen;
– de transitievergoedingen zijn betaald op of na 1 januari 2020;
– de compensatie wordt aangevraagd binnen 12 maanden nadat bij UWV ontslag               wegens bedrijfsbeëindiging is aangevraagd.

Het is de bedoeling dat bedrijven met minder dan 25 werknemers die moeten sluiten doordat de werkgever ziek is, ook onder deze regeling gaan vallen. Op dit moment wordt door de Rijksoverheid nog aan de uitwerking hiervan gewerkt. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer deze uitbreiding van de regeling in werking treedt.

Heeft u een vraag over de compensatieregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers of andere personele vragen? Dan kunnen onze ervaren experts van het team personeel u daarbij helpen en in het hele traject van o.a. lonen, collectieve pensioenen, employee benefits en arbeidsjuridische zaken veel zorgen wegnemen. Dat scheelt een hoop gedoe en levert, naast rust, vaak ook nog een aardige kostenbesparing op.