Spring naar content

Ben jij toe aan een nieuwe STAP?

15 maart 2022

Vanaf 1 maart 2022 is er voor iedereen met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt, jaarlijks een subsidie beschikbaar voor het volgen van scholingsactiviteiten: het STAP-budget. STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie en komt in plaats van de fiscale aftrek voor scholing, die intussen is komen te vervallen. Dit jaar wordt hier € 160 miljoen voor beschikbaar gesteld en kunnen ruim 160.000 personen een opleiding, training of cursus volgen. De overheid stimuleert hiermee werkenden of werkzoekenden in hun persoonlijke ontwikkeling om daarmee de kans te vergroten een baan te houden of een nieuwe te vinden.

 

Met het STAP-budget kunnen scholingskosten gefinancierd worden tot een bedrag van € 1.000. Een aanvulling vanuit de werkgever of een andere partij is toegestaan, maar vooralsnog alleen voor scholing die duurder is. Aanvragen kan bij het UWV via www.stapuwv.nl en is per persoon 1 keer per jaar mogelijk.

 

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet je 18 jaar of ouder zijn en nog geen AOW ontvangen. Verder dient de training, cursus of opleiding in het STAP-scholingsregister te staan en altijd minstens 4 weken voorafgaand aan de start van de scholing worden aangevraagd. Dit is nodig om alle formaliteiten af te ronden en iedereen voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden op de start. Tot slot moet de scholing starten binnen 3 maanden na afloop van het aanvraagtijdvak en worden afgerond met een diploma of certificaat. Bij het ontbreken daarvan, wordt verwacht dat de deelnemer ten minste 80% van de tijd aanwezig is geweest.

 

Elke 2 maanden start er een nieuwe periode waarin je een budget kunt aanvragen, waarvan de eerste inmiddels is ingegaan op 1 maart jl. Mocht er in een tijdvak geen budget meer beschikbaar zijn, dan kan dat in een volgend tijdvak alsnog worden ingediend. Als de aanvraag is goedgekeurd, dan wordt het bedrag rechtstreeks betaald aan de betreffende opleider.

 

Heb je nog vragen over de STAP-subsidie of misschien hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan gerust even contact op met mij of mijn collega’s. Wij helpen je graag verder.

Sebastiaan de Nijs