Spring naar content

Beamer voor de Salonbibliotheek

09 mei 2019

Afgelopen week boden wij de Salonbibliotheek een splinternieuwe beamer aan met de hartelijke wens van: “VEEL PRESENTATIEPLEZIER”. Namens de Salonbibliotheek waren voor de overhandiging enkele leden aanwezig en voorzitter Ton Bakermans nam de beamer in ontvangst.

De actieve senioren van de Salonbibliotheek organiseren diverse betekenisvolle activiteiten en ontmoetingen voor kwetsbare ouderen. Op een zestal locaties worden lezingen met dia’s of film gehouden. Gezien het feit dat alle activiteiten “no budget” worden uitgevoerd, vinden deze plaats in de verzorgingshuizen. Er worden lezingen gehouden over muziek, de Romeinse keizers, de koorbanken, de grote kerk, de Bredase Nassaus, traditionele Brabantse landschappen, de Imker vertelt, help de BIJ verdwijnt, gezond gedrag, het nieuwe lezen, de vrede van Breda, Bert Haanstra, het rijksmuseum, te voet naar Compostella en Archeologische vondsten. Deze presentaties worden op vrijwillige basis gegeven.

Vrijwilligers van Zorg voor Elkaar en Bibliotheek Breda benoemen samen de inhoud en de thema’s van de activiteiten. Tevens worden afspraken gemaakt over de promotie en de organisatie van de verschillende activiteiten. De vrijwilligers nemen hierin steeds meer de organiserende rol op zich.

Momenteel vinden de activiteiten in Teteringen, Bavel, Ulvenhout, Princenhage, Haagse Beemden en Prinsenbeek ongeveer vier maal per jaar per locatie plaats. In 2018 bij elkaar opgeteld voor een kleine duizend belangstellenden.

Bent u aangesproken door bovenstaande activiteiten en heeft u een leuke hobby of een andere deskundigheid die u met een presentatie aan ouderen en belangstellenden wilt vertellen, dan adviseren wij u zich te melden bij Anja Weterings van Bibliotheek zuid op de Allerheiligenweg.

Wat ons betreft is dit weer een mooie Meet en Match en wij wensen de Salonbibliotheek en haar bezoekers veel kijk- en luisterplezier!