Spring naar content

1984

11 april 2017

De jongeren onder ons zullen bij het zien van dit jaartal niet gelijk denken aan het gelijknamige boek van George Orwell dat geschreven is in 1948 (dit is geen verschrijving). Het boek gaat over een fictieve totalitaire staat waarin het leven van haar onderdanen met computercamera’s wordt gevolgd zodat, indien wordt afgeweken van de ideologie van de enige partij in het land, van overheidswege kan worden ingegrepen. Beroemd is de uitspraak: “Big Brother is watching you”.

Inmiddels zijn we vele jaren verder en is het gebruik van camera’s in de wereld geen fictie meer maar harde werkelijkheid. Dat je niet altijd op Big Brother mag vertrouwen, ondervond een international sjorbedrijf in de Rotterdamse haven. Een werknemer van dat bedrijf werkte daar al 18 jaar als meewerkend teamleider. Een sjorbedrijf richt zich onder meer op het vastzetten van zeecontainers op schepen. Fysiek erg zware arbeid. De man kreeg last van zijn handen waardoor hij geen fysieke werkzaamheden meer kon verrichten. De werknemer werd arbeidsongeschikt geacht voor zijn eigen functie. Andere functies, zoals toezicht houden of administratief werk, zouden nog wel mogelijk zijn. Door het gesteggel over de invulling van die andere functie, raakte de werknemer ook geestelijk over zijn toeren en kon hij helemaal geen arbeid meer verrichten.

De werknemer was in 2012 een eigen bootverhuur bedrijf gestart samen met zijn vrouw. De werkgever was daarvan op de hoogte. Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid kwamen er bij de werkgever anonieme meldingen binnen dat de werknemer in zijn botenverhuurbedrijf wel in staat was om fysieke arbeid  (in de vorm van aanlijnen van boten, tillen van jerrycans, afhouden van boten etc. te verrichten). De werkgever schakelt een recherchebureau in die de man drie weken lang in de gaten houdt en opnames maakt van de fysieke arbeid die de werknemer inderdaad verricht.

Vervolgens verzoekt de werkgever de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van ernstig verwijtbaar handelen, zodanig dat in redelijkheid niet gevergd kan worden het dienstverband te laten voortduren. Als subsidiaire grond wordt een verstoorde arbeidsverhouding aangevoerd.

De werkgever vangt bot. Bij ziekte geldt een opzegverbod. Het verzoek tot ontbinding houdt direct verband met de arbeidsongeschiktheid van de werknemer en wordt daarom afgewezen. De werknemer heeft als tegenverzoek zelf ook ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. Dat verzoek wordt toegewezen onder toekenning van de transitievergoeding (€ 38.000,–) en een billijke vergoeding van € 55.000,–.

De werkgever heeft volgens de kantonrechter ernstig verwijtbaar en zodanig in strijd met de eisen van goed werkgeverschap gehandeld, waardoor een dergelijke hoge vergoeding gerechtvaardigd is. In plaats van het laten schaduwen door een recherchebureau, had de werkgever de werknemer uit kunnen nodigen voor een gesprek om na te vragen of de werkzaamheden bij zijn bootverhuur fysiek niet te belastend zouden zijn om re-integratie in de weg te staan. Ook had de werkgever de werknemer op kunnen laten roepen door het UWV voor een herkeuring en tenslotte had werkgever zelf ook een kijkje kunnen nemen bij het bootverhuurbedrijf van werknemer om te bezien welke fysieke werkzaamheden hij uitvoerde.

Werkgever had al die voor de hand liggende stappen overgeslagen en direct een recherche bureau ingeschakeld. Dat laatste is alleen toegestaan als sprake is van zeer bijzondere omstandigheden waarin tegen werknemer ernstige verdenkingen zijn gerezen ter zake van ernstige overtredingen die een onderzoek buiten de betrokkene om noodzakelijk maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden is het toegestaan dat Big Brother meekijkt en dat is maar goed ook!