Spring naar content

Zorg voor correcte factuur inruilauto bij selfbilling

28 oktober 2016

Bij selfbilling wordt een factuur door de afnemer opgemaakt en uitgereikt in plaats van door de verkopende partij. In de autobranche komt dit nogal eens voor. Het gaat dan vaak om de situatie waarin het garagebedrijf of de dealer ten aanzien van een btw-inruilauto (geen margeregeling) zelf de factuur opstelt voor de leverancier van de inruilauto.

Heeft u hiermee te maken? Let dan op dat u over de juiste factuur beschikt. Indien dit niet het geval is, loopt u het risico op een boete.

Factuurvereisten

Bij selfbilling moet aan de factuurvereisten worden voldaan. De leverancier is verantwoordelijk voor de juistheid van een factuur. Uiteraard dient aan de algemene factuurvereisten worden voldaan, denk bijvoorbeeld aan vermelding van de datum, een factuurnummer en het btw-nummer van de leverancier op de factuur. Naast de algemene factuurvereisten geldt in het geval van selfbilling nog een aantal aanvullende vereisten:

  • De leverancier van de auto en de afnemer moeten vooraf overeen zijn gekomen dat de afnemer de factuur opmaakt.
  • Duidelijk moet zijn dat de afnemer de factuur heeft opgesteld. Daarom moeten op de factuur de woorden ‘factuur uitgereikt door afnemer’ zijn vermeld.
  • De leverancier kan de factuur weigeren omdat deze bijvoorbeeld onjuist is en meldt dit aan de afnemer. In dat geval verliest de factuur haar werking als factuur. De leverancier moet dan vervolgens zelf een factuur uitreiken.

Inkoopfactuur

Als de inkoopfactuur aan de factuurvereisten voldoet, heeft het inkopende automobielbedrijf recht op vooraftrek van btw. Wanneer geen juiste inkoopfactuur aanwezig is, kan de Belastingdienst het recht op vooraftrek wijzigen.

Verkoopfactuur

De leverancier van de auto moet controleren of de facturen aan de vereisten voldoen en is verantwoordelijk voor de afdracht van de btw. Wanneer geen juiste verkoopfactuur aanwezig is, kan de verkoper een boete van maximaal € 5.278 per factuur opgelegd krijgen.

Let op!
De afnemer mag de factuur zelf opmaken, maar van belang is dat telkens aan de factuurvereisten en de extra voorwaarden voor selfbilling is voldaan. Bij het niet aanwezig zijn van een juiste inkoopfactuur bij de afnemer van de auto, kan hem het recht op vooraftrek worden geweigerd. De verkoper kan bij het niet aanwezig zijn van een juiste verkoopfactuur een boete opgelegd krijgen.