Spring naar content

Zonnig voordeel voor uw bedrijfspand

29 april 2013

Wanneer uw bedrijfsonroerend goed nog is voorzien van asbestdaken, is er de mogelijkheid om deze op een fiscaal voordelige manier te laten vervangen. Het is misschien wel zo praktisch om dan meteen te starten met zonne-energie. De fiscus helpt u immers financieel met de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen.

Wanneer u besluit om met zonne-energie te starten, kunt u een beroep doen op de zogeheten Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Het belastingvoordeel op vervanging van asbestdaken gebeurt via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil.

Green deal

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de landbouworganisatie LTO hebben deze fiscale voordelen mogelijk gemaakt door een zogeheten Green Deal, waarbij alleen investeringen in bedrijfspanden in aanmerking komen. Woningen zijn uitgesloten voor de regelingen.

Meer informatie over Green Deals en de subsidiemogelijkheden voor zonnepanelen staat op de website van Agentschap NL. Op deze website en op de website van de Belastingdienst staat ook de nodige informatie over de fiscale investeringssubsidies EIA, MIA en Vamil.