Spring naar content

Zonnebrand en tandpasta weer terug naar 21% btw

04 oktober 2017

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de definitie van het begrip ‘geneesmiddelen’ aangescherpt. Sommige zelfzorgproducten die sinds november 2016 onder het verlaagde tarief van 6% vallen, zoals bepaalde zonnebrandmiddelen en tandpasta’s, vallen per 1 januari 2018 weer onder het algemene btw-tarief van 21%.

Shampoo tandpasta

Wel of geen geneesmiddel

In een arrest van 11 november 2016 bepaalde de Hoge Raad dat producten die op basis van hun presentatie als geneesmiddel een relatie hebben met de gezondheid, onder het verlaagde btw-tarief van 6% vallen. De gevolgen van deze uitspraak waren een gemis aan inkomsten voor de Nederlandse schatkist en rechtsonzekerheid. Het kabinet acht het onwenselijk dat deze producten, die vanuit het perspectief van de Geneesmiddelenwet niet als geneesmiddel in het handelsverkeer mogen worden gebracht, in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief.

Geneesmiddelenwet

Daarom wordt de definitie van het begrip ‘geneesmiddelen’ aangescherpt. Het kabinet sluit hiervoor aan bij de definitie van geneesmiddel uit de Geneesmiddelenwet. Vanaf 2018 komen kort gezegd alleen geneesmiddelen waarvoor op basis van de Geneesmiddelenwet een handelsvergunning is verleend, in aanmerking voor het btw-tarief van 6%. Ook voorbehoedsmiddelen, infusievloeistoffen, nierdialyseconcentraten en inhalatiegassen bestemd voor geneeskundige doeleinden vallen onder dit verlaagde btw-tarief.

Let op!
Producten die reeds ter beoordeling aan de Belastingdienst zijn voorgelegd, worden naar alle waarschijnlijkheid ook inhoudelijk getoetst aan het aangescherpte ‘geneesmiddelen’-begrip.