Spring naar content

Zijn taxatiewijzers bindend?

29 november 2016

Begin volgend jaar vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen in de bus. Voor moeilijk te waarderen objecten maakt de gemeente daarbij veelal gebruik van taxatiewijzers. Maar zijn die eigenlijk wel bindend?

Vergelijken indien mogelijk

Voor het vaststellen van de WOZ-waarde maakt de gemeente meestal gebruik van recente verkoopcijfers van vergelijkbare panden. Die moeten dan uiteraard wel aanwezig zijn. Voor de meeste woningen is dat het geval, maar voor bedrijven al veel minder.

Nóg moeilijker is het om de waarde van specifieke objecten vast te stellen. Denk aan laboratoria, kinderboerderijen, windturbines of crematoria. Voor deze objecten beschikt de gemeente voor het vaststellen van de waarde over zogenaamde taxatiewijzers. Maar deze hebben wel hun beperkingen, zo stelde de rechter onlangs vast.

Let op: Taxatiewijzer niet bindend
Uit de betreffende uitspraak maken we op dat de taxatiewijzers een prima hulpmiddel kunnen zijn voor het bepalen van de WOZ-waarde, op voorwaarde dat de uitgangspunten duidelijk zijn en de gebruikte marktgegevens kloppen. De rechter ging er niet blind van uit dat dit altijd het geval is, waarbij meewoog dat de taxatiewijzers zijn opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

In de betreffende zaak ging het om de waarde van een hotel. De waardering ervan was onder andere gebaseerd op een berekende prijs per hotelkamer. De gemeente had echter niet aangegeven hoe onderlinge verschillen tussen hotelkamers in de taxatie waren meegenomen. De rechter probeerde daarom de waarde op andere wijze vast te stellen.

Tip:
De gemeente moet de WOZ-waarde van uw pand aannemelijk maken. Is deze naar uw mening te hoog, geef dan zelf de argumenten aan waarom de waarde lager dient te zijn. U kunt uw pand ook laten taxeren. De rechter zal vaak op basis van de gehoorde argumenten zelf een beslissing nemen over de WOZ-waarde.

Taxatiewijzers openbaar

Op wozinformatie.nl treft u de onroerende zaken aan waarvoor taxatiewijzers zijn opgesteld. Deze zijn openbaar en kunt u downloaden. Op deze manier kunt u nagaan welke uitgangspunten zijn gehanteerd en kunt u deze aanvechten als deze naar uw mening niet kloppen.

Heeft u vragen over de waarde van een specifiek onroerend goed en het gebruik van de taxatiewijzer, neem dan contact met ons op.