Spring naar content

WKR en gezondheid

15 augustus 2014

Met ingang van 2015 wordt de WKR aangepast en zal vanaf dat moment (aanpassingen in Belastingplan 2015) verplicht gelden voor alle werkgever. Als gevolg hiervan gaan werkgevers wellicht minder investeren in gezondheid van hun werknemers. Hoe zit dit?

Hoofdlijnen WKR

Op basis van de WKR moet loon aan werknemers worden ingedeeld in één van de volgende categorieën:

  1. Belastbaar loon: inhouding van eventuele belasting bij de werknemer zelf.
  2. Gerichte vrijstelling: een aantal uitdrukkelijk benoemde zaken zijn belastingvrij, soms onder voorwaarden. Daartoe behoren nu bijvoorbeeld reiskosten en zakelijke maaltijden.
  3. Eindheffingsloon: andere zaken waarvoor de werkgever de eventuele belasting betaalt. De werkgever heeft binnen deze categorie een belastingvrij bedrag, de ‘vrije ruimte’. In 2015 bedraagt de vrije ruimte vermoedelijk 1,2% van het loon waarover loonheffing bij de werknemer is berekend. Geeft een werkgever in een jaar meer dan de vrije ruimte dan is het meerdere belast tegen een tarief van 80%.

Kosten ten behoeve van gezondheid; soms gericht vrijgesteld

Maakt een werkgever kosten ten behoeve van de gezondheid van zijn werknemers in de vorm van Arbovoorzieningen, dan vallen deze met ingang van 2015 naar verwachting onder categorie 2, de nieuwe gerichte vrijstelling, voor noodzakelijke benodigdheden op de werkplek.

Onder deze vrijstelling vallen bijvoorbeeld een arbo-proof bureaustoel, een griepprik, werkschoenen of een doorwerkjas. Organiseert een werkgever fitness op de werkplek? Dan valt deze fitness naar verwachting óók binnen de vrijstelling voor benodigdheden op de werkplek.

Let op:
Deze zaken zijn alleen belastingvrij indien ze niet leiden tot een aanmerkelijke privé besparing bij de werknemer.

Andere kosten voor de gezondheid

Andere zaken ten behoeve van de gezondheid van de werknemer zoals bijvoorbeeld bijdragen voor lidmaatschappen aan sportclubs vallen in categorie 1 of categorie 3. In categorie 3 is de vergoeding of verstrekking vrij voor zover de werkgever de vrije ruimte nog niet opgesoupeerd heeft.

Tip:
Wil een werkgever zaken gaan vergoeden of verstrekken in verband met gezondheid en ziekte? Kies dan zoveel mogelijk voor zaken die onder het arbobeleid gebracht kunnen worden. Op die manier blijft de vrije ruimte optimaal beschikbaar.