Spring naar content

WKR en de internet- en telefoonaansluiting thuis

23 april 2015

Uw werknemer werkt regelmatig vanuit huis. Mag u de internetaansluiting dan onbelast vergoeden? Ja, maar alleen als u het nodig vindt dat uw werknemer thuis werkt. De aansluiting voor de vaste telefoon is niet belastingvrij.

Internetaansluiting

Met ingang van dit jaar kent de werkkostenregeling het noodzakelijkheidscriterium. Kort gezegd betekent dit criterium dat een vergoeding of verstrekking geen belastbaar loon is indien deze noodzakelijk is voor het werk. Er geldt dan een gerichte vrijstelling.

Het noodzakelijkheidscriterium is er alleen voor gereedschappen, computers (tablets), mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Een abonnement voor internet valt daar ook onder. Vindt u het dus nodig (noodzakelijk) dat uw werknemer voor het thuiswerken internet gebruikt omdat hij anders zijn werk niet goed kan uitoefenen, dan mag u het internetabonnement onbelast aan hem vergoeden. 

Telefoonaansluiting

Dat geldt niet voor de telefoonaansluiting. Vergoedt u de abonnementskosten van de vaste thuistelefoon van de werknemer, dan is dit belast. U mag de kosten uiteraard wel als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte.

3-in-1 pakket

Wat nu als uw werknemer thuis een 3-in-1 pakket (internet, telefoon en televisie) heeft? U moet dan bepalen welk deel van de factuur van de provider ziet op het internetabonnement. Alleen voor dat gedeelte is een onbelaste vergoeding mogelijk.