Spring naar content

‘Winstwaarschuwing’ voor mkb-ondernemers

20 november 2017

De huidige groei van het midden- en kleinbedrijf (mkb) dreigt stil te vallen door toenemende krapte op de arbeidsmarkt en achterblijvende productiviteit. Volgens het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering is een ‘winstwaarschuwing’ dan ook op zijn plaats.

Groeiplafond

Het stilvallen van de groei komt niet alleen door de dreigende krapte op de arbeidsmarkt, maar ook omdat met name kleine bedrijven achterblijven in productiviteit en zich onvoldoende vernieuwen. Het mkb benut de kansen van digitaliseren nog onvoldoende. Op financieringsgebied is het voor mkb-ondernemers iets makkelijker geworden. Toch ontbreekt het nog vaak aan passende, vooral risicodragende, financiering.

Het groeiplafond kan volgens het comité doorbroken worden als ondernemers, branches, financiers, overheid, en onderwijs in actie komen en beter samenwerken. Het comité vraagt onder andere aandacht voor een betere samenwerking en aansluiting van onderwijs en bedrijfsleven en het bevorderen van een arbeidsmarkt die aansluit bij de dynamiek van modern ondernemen.

Jaarbericht

De ‘winstwaarschuwing’ voor mkb-ondernemers staat in het jaarbericht 2017, de ‘Staat van het MKB’ van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Dit door de minister van Economische Zaken ingestelde comité zet zich in om het groeipotentieel van het mkb te versterken.