Spring naar content

Wie betaalt de zuiveringsheffing?

22 juli 2016

Kan voor het bedrijfsgedeelte van een woon-/bedrijfspand een aparte zuiveringsheffing worden opgelegd en zo ja, waarvan is dit afhankelijk? Hierover is een interessante rechterlijke uitspraak gedaan.

Zuiveringsheffing wordt geheven door de Waterschappen en is bedoeld voor de zuivering van ons afvalwater. Een aanslag zuiveringsheffing wordt opgelegd aan eigenaren van zowel woon- als bedrijfspanden. Veel ondernemers in het mkb verrichten hun werkzaamheden vanuit een gecombineerd woon-/bedrijfspand. Denkt u bijvoorbeeld aan de vele dienstverleners die vanuit huis werken en aan de detailhandel met een winkel aan huis.

Wel of niet aanslag

Volgens het gerechtshof Amsterdam kreeg een bed and breakfast terecht een aanslag zuiveringsheffing voor het bedrijfsgedeelte. Waarom? Volgens het hof vormt het B&B-gedeelte een afzonderlijke bedrijfsruimte, omdat het niet meer dan bijkomstig afhankelijk is van buiten de ruimte aanwezige voorzieningen. Dat bepaalde diensten (klaarmaken ontbijt, wassen en strijken van linnengoed) buiten het B&B-gedeelte worden verricht, is niet van belang, aldus het hof.

Waar ligt de grens?

In de praktijk betekent deze uitspraak dat alleen een aparte aanslag voor een bedrijfsruimte kan worden opgelegd als deze ruimte dus niet of nauwelijks afhankelijk is van de voorzieningen in het woongedeelte. Waar de grens precies ligt, is afhankelijk van de situatie, maar ‘meer dan bijkomstig’ betekent in beginsel meer dan 10%. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van toiletten zal voor de meeste bedrijfsruimtes essentieel zijn, maar bijvoorbeeld een douche weer niet. Het ontbreken van eigen toiletten zal dus in de meeste gevallen betekenen dat een bedrijfsruimte niet zelfstandig is en u hiervoor dus geen eigen aparte aanslag zuiveringsheffing kunt krijgen. 

Tip
Heeft u een aparte aanslag zuiveringsheffing ontvangen voor uw bedrijfsruimte, terwijl deze ruimte volgens u onvoldoende zelfstandig is, neem dan contact met uw (fiscale) accountmanager.