Spring naar content

Wet Uniformering Loonbegrip

07 december 2012

Door de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip per 1 januari 2013 verandert de loonstaat 2013 ingrijpend. Dit document brengt u alvast op de hoogte van alle wijzigingen.

Wet Uniformering Loonbegrip