Spring naar content

Werkruimte in huurwoning interessante aftrekpost

18 juli 2016

Nogal wat mkb-ondernemers maken voor hun bedrijf gebruik van een werkruimte thuis. Bijvoorbeeld om goederen op te slaan of de administratie bij te houden. Daarbij maakt het verschil of het een werkruimte betreft in een koopwoning of in een huurwoning. Gaat het om een huurwoning, dan is aftrek in een veel groter aantal gevallen mogelijk.

Er bestaat recht op aftrek van kosten als de zakelijk gebruikte ruimte meer dan 10% van de woning betreft. In dat geval is van belang dat u het huurrecht van de woning aanmerkt als ondernemingsvermogen. U mag dan de betaalde huur in aftrek brengen op de winst, maar u moet ook een correctie aanbrengen ter grootte van het eigenwoningforfait voor ondernemerswoningen. Dit forfait bedraagt in 2016 in de meeste gevallen 1,85% van de WOZ-waarde van de woning. Het saldo trekt u dus af van de winst, samen met een evenredig deel van de met de werkruimte samenhangende kosten. Denk daarbij aan de kosten van de inrichting, verzekeringen, de OZB en dergelijke.

Situatie berekenen

Dat er recht bestaat op een aftrek van de winst, blijkt onder meer uit informatie die staat vermeld op de site van de Belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst vindt u een rekentool waarmee u de aftrek voor uw situatie eenvoudig berekent. Desondanks verschijnen er af en toe uitspraken van rechters waarin de aftrek geweigerd wordt.

Tip:
Het kan natuurlijk voorkomen dat de Belastingdienst de aftrek weigert naar aanleiding van bovengenoemde uitspraken. Ga hiermee niet akkoord. Heeft u vragen over de aftrek voor de kosten van een bedrijfsruimte in een huurwoning? Neem dan gerust contact op met uw (fiscale) accountmanager.