Spring naar content

Welke werkkleding is onbelast voor de WKR?

27 januari 2017

Heeft u personeel werkkleding? Dan moet u zich afvragen of u hiermee rekening moet houden bij de afrekening van de WKR 2016. Deze vindt plaats bij de aangifte loonheffingen januari 2017. Wij zetten de regels nogmaals voor u op een rij.

Nihilwaardering

U hoeft werkkleding niet af te rekenen als voor deze kleding een ‘nihilwaardering’ geldt. Voorwaarde daarbij is tevens dat deze kleding door u ter beschikking wordt gesteld. Dit betekent dat de kleding uw eigendom blijft. De nihilwaardering geldt voor:

  • Werkkleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen, of
  • Werkkleding die voorzien is van één of meer logo’s met een oppervlakte van samen minimaal 70 cm2, of
  • Werkkleding die achterblijft op de werkplek.

Let op!
De werkkleding die achterblijft op de werkplek mag ook niet af en toe mee naar huis, bijvoorbeeld om te wassen. U moet zelf daarom zorgdragen voor de reiniging van deze kleding. Voor deze reinigingskosten geldt dan wel weer een nihilwaardering.

Verstrekte kleding en kledingvergoeding

Geeft u een kledingvergoeding of verstrekt u werkkleding (dat wil zeggen dat de kleding na verstrekking niet langer uw eigendom is)? Dan geldt geen nihilwaardering, ook niet als u voldoet aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden. U kunt deze vergoeding of verstrekking wel als eindheffingsbestanddeel aanwijzen in de vrije ruimte. Er volgt dan alleen een eindheffing van 80% als deze tezamen met alle overige aanwijzingen hoger is dan 1,2% van uw totale fiscale loonsom.

Tip:
Werkschoenen kunt u onder voorwaarden wel onbelast vergoeden of verstrekken. Deze zijn namelijk gericht vrijgesteld als ze kunnen worden aangemerkt als een arbovoorziening. Neem voor de exacte voorwaarden contact op met onze adviseurs.