Spring naar content

Weg met het papieren dossier?

16 oktober 2017

Komt u ook om in de dossiers? Veel patiëntendossiers zijn ooit op papier aangelegd, maar worden inmiddels gedigitaliseerd. Mag u de oude papieren dossiers daarna weggooien?

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) stelt geen specifieke eisen aan de wijze waarop medische dossiers moeten worden opgeslagen, alleen dat ze toegankelijk en raadpleegbaar zijn. Indien uw patiëntendossiers in digitale vorm beschikbaar zijn, is dit daarom voldoende. U kunt de gedigitaliseerde dossiers vervolgens vernietigen. Daarbij speelt de Wet Datalekken vanzelfsprekend een rol. Zorg er daarom voor dat de dossiers zorgvuldig worden vernietigd.
Let op: Geadviseerd wordt om schriftelijke wilsverklaringen en andere belangrijke authentieke stukken in originele vorm te bewaren. Dit vanwege het permanente karakter van deze stukken.

Vanzelfsprekend gelden de WGBO, de Wet bescherming persoonsgegeven (Wbp) en de Wet Datalekken ook voor uw digitale omgeving. Zorg daarom voor voldoende IT-waarborgen.

Conclusie: digitalisering ruimt lekker op!