Spring naar content

Wat te doen met uw stamrecht?

24 september 2013

Per 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling. Dit betekent dat vanaf die datum elke vergoeding die u ontvangt bij ontslag niet meer kunt onderbrengen in een stamrecht en dus volledig belast is in box I. Voor bestaande stamrechten is vanaf 1 januari 2014 voorzien in twee tegemoetkomingen.

Een werkgever kan op dit moment bij ontslag aan een werknemer een stamrecht toekennen ter vervanging van gederfd of te derven inkomen. Als dit stamrecht voldoet aan de hiervoor gestelde wettelijke voorwaarden kan de ontslagvergoeding zonder belasting worden uitgekeerd en vindt belastingheffing pas plaats op de uitkeringen uit het stamrecht. Vanaf 1 januari 2014 vervalt deze mogelijkheid. Elke uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon is dan volledig belast in box I.

Voor bestaande stamrechten vervalt vanaf 1 januari 2014 de eis dat het stamrecht in periodieke termijnen moet worden uitgekeerd. Dit betekent dat u vanaf 1 januari 2014 uw stamrecht in één keer kunt uitkeren zonder revisierente. Keert u uw stamrecht in 2014 in één keer uit, dan wordt slechts 80% belast. Deze vrijstelling geldt alleen in 2014. Na 2014 kunt u uw stamrecht nog wel in één keer uitkeren zonder revisierente, maar deze wordt dan wel voor 100% belast. Voor het overgangsrecht maakt het overigens niet uit of het stamrecht is ondergebracht in een stamrecht-bv, bij een bank, een beleggingsinstelling of een verzekeraar.

Tip:
Bent u op dit moment verwikkeld in een ontslagprocedure, probeer dan nog dit jaar tot overeenstemming te komen. In 2013 kunt u dan nog gebruik maken van de stamrechtvrijstelling, om het stamrecht in 2014 in één keer uit te keren. Op deze wijze betaalt u slechts belasting over 80% van de waarde van uw ontslaguitkering.