Spring naar content

Wat betekent de Europese privacywet voor uw transportbedrijf?

29 november 2017

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet bevat de regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Wat betekent de komst van de AVG voor uw transportbedrijf?

Strengere eisen

Door de AVG zal overal in de EU dezelfde privacywetgeving gaan gelden. De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op en is aanzienlijk strenger dan zijn voorganger. Bedrijven en instellingen die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. Meer dan ooit zult u als bedrijf moeten kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt. Het is raadzaam om op tijd na te gaan of uw processen, diensten en producten voldoen aan de AVG. Een allereerste stap daartoe kan zijn om eens te kijken op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Op deze website vindt u een stappenplan dat u een aardig eindje op weg helpt.

Wat zijn de gevolgen voor u?

De AVG zal de privacyrechten van mensen scherper gaan waarborgen. Andersom zullen burgers en consumenten zich ook steeds bewuster worden van hun privacyrechten en daar eerder voor opkomen. U dient zich daar als bedrijf in de transportsector goed bewust van te zijn. Stel, u maakt gebruik van een TMS-systeem waarin u de gegevens van de bezorger aan de ontvanger stuurt. Wat gebeurt er met die gegevens en kunnen die de privacy van de bezorger niet schaden? U zult daar gericht aandacht aan moeten schenken. Denk ook aan persoonsgebonden bestuurderskaarten en digitale tachografen. Hoe zit het met het uitlezen daarvan en de bescherming van de privacygevoelige gegevens die hieruit voortkomen? Dit zijn zomaar wat voorbeelden van onderwerpen waar u onder de AVG scherper dan ooit op zult moeten letten.

Tip:
Kortom, bereid u goed voor op de nieuwe AVG. U bent nu nog ruim op tijd en kunt zo mogelijke risico’s na 25 mei 2018 voorkomen!