Spring naar content

Wanneer zijn scholingskosten aftrekbaar?

15 augustus 2017

Als u de scholingskosten van uw werknemers vergoedt, zijn deze meestal onbelast. Maar kan de werknemer deze kosten ook aftrekken als u ze niet wilt vergoeden?

Vergoeding onbelast

Een vergoeding voor scholingskosten is meestal onbelast. Van belang is dat uw werknemer door de scholing inkomen of meer inkomen kan verwerven. Krijgt uw werknemer geen vergoeding van u, dan is van belang of de kosten voor hem wellicht aftrekbaar zijn. Volgens een recent arrest van de Hoge Raad is dit onder voorwaarden mogelijk.

Let op!
Scholing puur uit hobby, zoals een kookcursus voor een fysiotherapeut, is wel belast. Desgewenst kunt u via de eindheffing van de werkkostenregeling belastingheffing bij de werknemer voorkomen.

Eisen aan aftrek

De scholingskosten zijn aftrekbaar als de scholing of studie nodig is voor het op peil houden of verbeteren van de kennis en vaardigheden die iemand nodig heeft voor het behouden van zijn inkomen. De kosten zijn daarnaast ook aftrekbaar als ze gemaakt zijn met het oogmerk om een bepaalde functie te kunnen uitoefenen én dit na het afronden van de studie ook in redelijkheid te verwachten is. Degene die de scholings- of studiekosten wil opvoeren, moet dit aannemelijk maken.

Aftrek beperkt

Scholingskosten die aan deze eisen voldoen zijn alleen aftrekbaar als het les- en cursusgelden betreft of verplichte leer- en beschermingsmiddelen. Ook geldt er een drempel van €250, wat betekent dat alleen het meerdere van de kosten aftrekbaar is. En er geldt in beginsel een maximum van €15.000.