Spring naar content

Vrijgesteld schenken aan studerende kinderen

25 augustus 2015

Het verdwijnen van de basisbeurs in het hoger onderwijs plaatst veel ouders voor de vraag of extra bijspringen nodig is. Het Nibud meldt dat het in het nieuwe systeem heel lastig is om een studerend kind schuldenvrij te houden. Stel, uw zoon studeert aan de universiteit en woont op kamers. Hoeveel kunt u uw zoon geven zonder dat hij schenkbelasting moet betalen?

Het standaardbedrag dat u vrijgesteld mag schenken is € 5277 (2015). U kunt dat bedrag jaarlijks schenken aan uw zoon, zonder dat hij daarvoor aangifte schenkbelasting hoeft te doen. Is uw zoon tussen 18 en 40 jaar, dan kunt u in één kalenderjaar vrijgestelde schenkingen geven tot een bedrag van € 25.322 (2015). De vrijstelling van € 5277 is daarnaast dan niet mogelijk.

Let op!
Uw zoon moet bij de verhoogde schenkingsvrijstelling binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar aangifte doen bij de belastingdienst met een aangifte schenkbelasting.

Voor woningschenkingen en schenkingen voor dure studies kunt u uw zoon zelfs in één kalenderjaar maximaal € 52.752 (2015) vrijgesteld schenken. Dat is alleen mogelijk als de studie ten minste € 20.000 per jaar kost, exclusief levensonderhoud zoals huisvestingskosten. Voor deze vrijstelling moet u naar de notaris, want de schenking moet notarieel zijn vastgelegd. Die akte moet voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Let op!
In de akte moet onder andere staan dat dat de schenking vervalt als het bedrag niet binnen twee jaar na het jaar van de schenking is besteed aan de studie.

Doet u een vrijgestelde studieschenking, dan moeten u en uw zoon bonnetjes bijhouden, waarmee u aantoont dat de schenking daadwerkelijk is gebruikt voor de opleiding of studie.

Let op!
Deze vrijstelling geldt alléén voor de financiering van een nieuwe studie of opleiding, dus niet voor de aflossing van bestaande studieschulden.

De eenmalig verhoogde vrijstelling van €52.752 (2015) geldt ook voor een woningschenking, maar kan slechts in één kalenderjaar gebruikt worden. Kies dus of u schenkt voor de woning of een dure studie. Voldoet de studie niet aan de voorwaarden van de vrijstelling, overweeg dan een woningschenking.

Tip
Wilt u dat uw kind ook een bedrag van u krijgt dat hij niet hoeft te besteden aan zijn studie? Dan kunt u het vrijgestelde bedrag van € 52.752 ook splitsen. Doe dan in één kalenderjaar een ‘gewone’ verhoogde vrijgestelde schenking van maximaal €25.322 en de vrijgestelde studieschenking tot een bedrag van maximaal € 27.432.