Spring naar content

Voortaan weer betaalde ondersteuning voor eigenrisicodrager Ziektewet

10 februari 2014

Kiest u als werkgever ervoor om zelf het eigen risico te dragen voor de Ziektewet dan hoeft u minder premie te betalen. Daar staat tegenover dat u zelf de Ziektewetuitkering aan uw werknemers moet betalen. U bent verantwoordelijk om deze uitkering op de juiste manier te berekenen. U moet dus zelf de hoogte vast stellen. Een andere optie is om deze berekening te laten doen door het UWV.

Van 1 juni 2013 tot 1 februari 2014 was deze berekening tijdelijk gratis. Het was bedoeld als een tegemoetkoming aan eigenrisicodragers die te weinig tijd hadden om zich voor te bereiden op de nieuwe regels, die sinds 1 juni 2013 gelden voor het berekenen van het dagloon.

Berekening tegen vergoeding

Aan deze gratis service van het uitvoeringsinstituut is nu een einde gekomen. Vanaf deze week bent u € 40 kwijt voor de dagloonberekening door het UWV.

Het UWV hanteert voor de verschillende diensten de volgende tarieven:

  • Beoordeling recht ZW ERD (eigenrisicodrager) € 30
  • Beoordeling hoogte ZW ERD € 40
  • Beoordeling duur ZW ERD € 22
  • Informatieverzoek ZW vorige WG ERD Vervalt
  • Beoordeling maatregel ZW ERD € 38
  • Informatieverzoek ZW incl. laatste WG ERD € 20

Tip:
Wilt u het dagloon laten berekenen door het UWV, dan kunt u dit aanvragen met het formulier Beoordeling hoogte Ziektewet-uitkering ERD.