Spring naar content

Verzekeringen? Geen cent te veel!

10 oktober 2014

Check met regelmaat uw verzekeringsportefeuille. U wilt per slot van rekening niet te veel betalen voor uw bedrijfsverzekeringen. Zeker met het oog op de assurantiebelasting op verzekeringen die per 2013 ook nog eens omhoog is gegaan van 9,7% naar 21%. 

Welke verzekeringen?

De assurantiebelasting is een belasting over de verzekeringspremie en de eventuele afzonderlijke vergoeding voor diensten die samenhangen met de verzekering. Op de meeste verzekeringen zit assurantiebelasting. Denk bijvoorbeeld aan aansprakelijkheidsverzekeringen, opstal- en inboedelverzekeringen, autoverzekeringen voor de auto van de zaak, technische verzekeringen, bedrijfsrechtsbijstand en milieuverzekeringen.

Er zijn ook verzekeringen waarover u geen assurantiebelasting hoeft te betalen, namelijk:

  • levensverzekeringen
  • ongevallen-, invaliditeits-, en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • ziekte- en ziektekostenverzekeringen
  • werkloosheidsverzekeringen  
  • verzekeringen van zeeschepen (behalve pleziervaartuigen) en luchtvaartuigen die bedoeld zijn als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer  
  • transportverzekeringen  
  • herverzekeringen  
  • exportkredietverzekeringen

Regelmatige check up

Vlak voor de verhoging van de assurantiebelasting naar 21% hebben veel bedrijven hun verzekeringsportefeuille nog eens tegen het licht gehouden. Nu, bijna twee jaar verder, is een check up wederom aan te raden. Wellicht zijn er bedrijfsmatig enkele veranderingen doorgevoerd en met een optimale verzekeringsportefeuille weet u zeker dat u niet alleen alle risico’s heeft ondervangen, maar dat u ook niet te veel betaalt. Per slot van rekening wilt u goed verzekerd zijn en niet onder-, over- of dubbel verzekerd.