Spring naar content

Versoepeling sanctie aflossingsachterstand eigenwoninglening

09 december 2015

Met ingang van 1 januari 2016 wordt een aflossingsachterstand op uw eigenwoninglening niet langer definitief afgestraft. Dat is goed nieuws voor iedereen die niet in staat is om tijdig aan zijn of haar aflossingsverplichtingen te voldoen.

Annuïtaire aflossingseis

Heeft u een eigenwoninglening waarvoor een annuïtaire aflossingseis geldt, dan heeft een aflossingsachterstand tot gevolg dat de rente niet meer in aftrek kan worden gebracht. In sommige situaties wordt nog wel de mogelijkheid geboden om de aflossingsachterstand binnen een bepaalde termijn in te halen. Kunt u niet van deze mogelijkheid gebruik maken, dan verliest u definitief het recht op renteaftrek voor de gehele eigenwoninglening.

Vanaf 1 januari 2016 is het verlies aan renteaftrek echter niet meer definitief. Dit betekent dat als u de aflossingsachterstand die aanwezig was op het moment van verlies van de renteaftrek weer inhaalt, de rente vanaf dat moment weer aftrekbaar is.

Tip:
Op grond van de wettelijke bepalingen gaat de renteaftrek voor de eigenwoninglening altijd verloren per 1 januari van een kalenderjaar. Voor het herleven van de renteaftrek hoeft u echter niet te wachten tot 1 januari van een opvolgend kalenderjaar. Zodra de aflossingsachterstand is ingehaald heeft u meteen weer recht op renteaftrek. Wacht daarom niet te lang en probeer zo snel mogelijk de aflossingsachterstand weer in te halen.

Terugwerkende kracht

Vanwege de wettelijke mogelijkheden om de aflossingsachterstand in te halen, zal op dit moment nog nauwelijks sprake zijn van het definitief verlies van renteaftrek. Mocht deze situatie zich toch voor 1 januari 2016 al voordoen, dan is het goed om te weten dat de maatregel met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 januari 2013.

Let op!
De maatregelen zijn nog niet definitief. De Tweede Kamer is al akkoord, maar de Eerste Kamer moet nog haar goedkeuring geven.