Spring naar content

Verplichte invoering werkkostenregeling met een jaar uitgesteld

08 maart 2013

De verplichte invoering van de werkkostenregeling wordt uitgesteld tot 1 januari 2015. Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën vandaag bekendgemaakt. U krijgt dus nog één jaar extra de tijd om te kiezen voor het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer of om de overstap te maken naar de werkkostenregeling.

Het aantal werkgevers dat inmiddels is overgegaan op de werkkostenregeling is ongeveer 20%. De werkkostenregeling zou moeten zorgen voor vereenvoudiging en vermindering van de administratieve lasten. Maar dat wordt in de praktijk niet zo ervaren. Staatssecretaris Weekers wil daarom de regeling verder vereenvoudigen en daarmee aantrekkelijker maken voor het midden- en kleinbedrijf.

De komende tijd worden de knelpunten van de werkkostenregeling in kaart gebracht en daar waar mogelijk opgelost. De regeling zal dus vermoedelijk nog op een aantal punten wijzigen. Om u als werkgever voldoende voorbereidingstijd te bieden verlengt de staatssecretaris het keuzeregime alvast met een jaar tot 1 januari 2015.