Spring naar content

Verplichte btw-verlegging voor telecommunicatiediensten

01 september 2017

Verricht u als ondernemer in Nederland telecommunicatiediensten aan andere ondernemers die zulke diensten leveren aan hun afnemers, dan wijzigen de btw-regels voor u. Vanaf 1 september 2017 geldt er een verplichte btw-verleggingsregeling.

Verplichte verlegging

Tot voor kort gold er al een vrijwillige btw-verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten, maar die is nu omgezet in een verplichte verlegging. Vanaf 1 september mag u op uw facturen géén btw meer berekenen als u de telecommunicatiediensten levert aan andere ondernemers die deze telecommunicatiediensten leveren aan hun afnemers. In plaats daarvan vermeldt u op de factuur ‘btw verlegd’. Uw klant, de afnemende ondernemer, moet de aan hem verlegde btw in zijn btw-aangifte opnemen. In diezelfde aangifte kan hij onder voorwaarden die btw weer in aftrek brengen.

Let op!
De verleggingsregeling geldt alleen op telecommunicatiediensten die in Nederland plaatsvinden en worden verricht tussen ondernemers die deze diensten verrichten.