Spring naar content

Verlaag uw fiscale boete

03 augustus 2016

De fiscus hanteert vaste uitgangspunten bij het opleggen van een boete. Volgens de rechter kan deze soms best wat minder. Wellicht is bezwaar maken tegen de hoogte van uw boete voor u ook interessant?

Verzuimboete

Onze fiscale wetgeving kent veel verplichtingen. Zo moet u op tijd aangifte doen en uw belastingschuld ook tijdig betalen. Doet u dat niet, dan volgt een verzuimboete die automatisch voortvloeit uit de wet. In een besluit heeft de staatssecretaris aangegeven welke boetes men dan hanteert. De rechter vindt dat daar onder omstandigheden best van mag worden afgeweken.

Tip:
Ga in bezwaar tegen een boete als deze naar uw mening, gelet op de omstandigheden, te hoog is. Geef duidelijk de redenen aan waarom de boete naar uw mening te hoog is. Bijvoorbeeld dat u te laat betaalde, omdat uw bank door een storing in hun server uw betalingsopdracht veel te laat verwerkte.

In de zaak die voor de rechter kwam, had de betreffende belastingplichtige de laatste tien jaar keurig op tijd zijn btw afgedragen. Toen hij ontdekte dat hij dit keer te laat was, had hij direct alsnog betaald en maatregelen genomen om te voortkomen dat de fout zich in de toekomst zou herhalen.  Voor de inspecteur was een en ander geen reden de boete te matigen. Hij stelde deze daarop vast op 3% van het te laat afgedragen bedrag ofwel €3.913. Door de rechter werd de boete echter beperkt tot €1.500.

Boete kan onterecht oplopen

Een boete kan oplopen als u vaker de fout ingaat. De rechter heeft in dezelfde uitspraak bepaald dat bij een herhaling van fouten alleen gekeken wordt naar de betreffende belastingsoort. In dit geval telde de te laat afgedragen loonheffing daarom niet mee voor het bepalen van de boete inzake de btw.

Vergrijpboete

Naast verzuimboetes zijn er ook vergrijpboetes. Er moet dan uitdrukkelijk sprake zijn van opzet of grove schuld. Bovendien dient de inspecteur dit te bewijzen, bijvoorbeeld dat u een deel van uw  omzet niet heeft aangegeven. Het opleggen van een vergrijpboete heeft dus veel meer voeten in aarde dan een verzuimboete.

Heeft u vragen over een opgelegde fiscale boete, neem dan contact met uw (fiscale) accountmanager op.