Spring naar content

Vereenvoudiging btw-regels voor EU-ondernemer

18 oktober 2021

Voor afstandsverkopen kunnen ondernemers tegenwoordig voor de btw gebruik maken van het OSS-systeem (One Stop Shop). De Belastingdienst gaat dit systeem voor buitenlandse ondernemers die in Nederland afstandsverkopen hebben, vereenvoudigen.

Wijziging btw op afstandsverkopen
Dit jaar is op 1 juli het systeem van btw op afstandsverkopen gewijzigd. Er geldt nog maar één omzetdrempel van € 10.000 per kalenderjaar. Ondernemers met een omzet boven de € 10.000 dienen btw te berekenen van het EU-land waaraan men goederen of digitale diensten levert.

OSS-systeem
Om administratieve lasten te beperken, kunnen ondernemers bij afstandsverkopen, zoals via een webshop, gebruik maken van het éénloketsysteem (One Stop Shop) van de Belastingdienst. Hiermee kan de btw-aangifte over verkopen aan particulieren in andere EU-landen worden gedaan. Dit systeem voorkomt dat in ieder EU-land apart btw-aangifte moet worden gedaan.

Wijziging voor negatieve aangifte
Het kan voorkomen dat een buitenlandse ondernemer meer btw uit Nederland terugkrijgt dan hij moet afdragen. Bijvoorbeeld wanneer hij in het tijdvak veel retouren heeft. Bekend is gemaakt dat in die gevallen de buitenlandse ondernemer geen apart teruggaveverzoek hoeft in te dienen. De versoepeling heeft terugwerkende kracht tot 1 juli van dit jaar.

Let op!
Dit betekent dat de Nederlandse Belastingdienst een negatieve OSS-aangifte als teruggaveverzoek in aanmerking zal nemen. Dit scheelt de buitenlandse leverancier dus de administratieve rompslomp van een apart teruggaveverzoek.

Nog niet in hele EU
De toezegging is nog niet in alle andere EU-landen gedaan. Dat wil zeggen dat Nederlandse ondernemers bij een negatief btw-bedrag zelf moeten uitzoeken of in het betreffende EU-land een teruggaveverzoek moet worden gedaan.