Spring naar content

Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2017 vastgesteld

10 april 2017

Bent u een transportondernemer en maakt u meerdaagse of op meer dagen internationale ritten? Voor de verblijfskosten die u maakt mag u een vast bedrag per gereden dag in aftrek van uw winst brengen. Dit bedrag is voor 2017 vastgesteld op € 35,50.

Maakt u meerdaagse internationale ritten, dan kunt u gebruikmaken van de regeling voor aftrek van verblijfskosten. Dat betekent dat u per gereden dag een vast bedrag aan verblijfskosten kunt aftrekken. De regeling komt wel met een aantal voorwaarden. Zo moet de rit langer duren dan 24 uur, mag de verste bestemming niet in Nederland liggen en tellen de vertrek- en terugkomstdag elk voor de helft mee.

Tip:
Start de internationale rit op meer dan 50 kilometer van uw woonadres, dan geldt de regeling onder voorwaarden − ook als deze korter duurt dan 24 uur − ook. De ritten moeten plaatsvinden op aaneengesloten dagen (eventueel met ritten waarbij u meer dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft) en het traject van elke dergelijke rit moet zich geheel buiten een afstand van 50 kilometer van uw woonadres bevinden.

Let op!
U moet het aantal gereden dagen aannemelijk maken, bijvoorbeeld door middel van tachograafschijven, facturen en rittenstaten.

Vast of werkelijk bedrag

Het vaste bedrag aan verblijfskosten per gereden dag bedraagt dit jaar € 35,50 (2016: €35). Maakt u gebruik van de regeling, dan hoeft u geen bewijsstukken van de verblijfskosten te bewaren. U kunt er echter ook voor kiezen de werkelijke verblijfskosten af te trekken. Dan moet u de bewijsstukken wel bewaren. U moet namelijk aannemelijk kunnen maken dat uw werkelijke verblijfskosten in het jaar hoger zijn dan het vaste bedrag van € 35,50 (2017) per gereden dag.

Let op!
Voor de aftrek van verblijfskosten geldt ook de wettelijke aftrekbeperking voor bepaalde gemengde kosten, zoals voedsel, drank en genotmiddelen, representatie enzovoort.