Spring naar content

Van heffingsrente naar belastingrente

14 maart 2014

Met ingang van 1 januari 2013 is het systeem van heffingsrente vervangen door dat van belastingrente. Als gevolg daarvan is zowel het rentetijdvak als het rentepercentage veranderd. Het nieuwe regime van belastingrente geldt voor aanslagen vanaf het belastingjaar 2012 en houdt in dat er door belastingplichtigen rente moet worden betaald over de verschuldigde belasting, gerekend vanaf 1 juli na afloop van een belastingjaar tot en met de laatste dag van de betalingstermijn van de aanslag.

Over het belastingjaar 2013 wordt door de fiscus dus vanaf 1 juli 2014 rente berekend. De fiscus vergoedt rente alleen nog maar indien de inspecteur langer dan 8 weken (bij een verzoek om voorlopige aanslag) dan wel 13 weken (bij een ingediende aangifte) doet over de vaststelling van een aanslag, waaruit een teruggaaf volgt. Er wordt geen rente vergoed als een aanslag wordt verminderd na het indienen van bezwaar of beroep.

Met ingang van 1 januari 2014 is de belastingrente voor de vennootschapsbelasting gesteld op de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8% (in 2014 is dit 8,25%). Voor de overige belastingmiddelen, zoals de inkomstenbelasting, geldt de koppeling aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties bestaan, met een minimum van 4%. Effectief zal het gewijzigde rentepercentage door de fiscus met ingang van 1 april 2014 worden gehanteerd.

De conclusie luidt dat als je uiteindelijk moet bijbetalen er veel meer rente verschuldigd wordt en krijg je belastinggeld terug dan wordt je daarvoor niet vergoed. Het is dus van groot belang zo snel mogelijk de (voorlopige) aanslagen op het juiste bedrag vast te laten stellen. Te beginnen met het jaar 2012!

Het wijzigen of aanvragen van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2012 kan nog uiterlijk tot 1 mei 2014 en alleen als op de aanslag moet worden betaald. Daarna kun je alleen nog maar wijzigen door de aangifte in te dienen. Voor aanvragen of wijziging van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2013 is de deadline gesteld op 1 april 2014 voor teruggaven en 1 mei 2015 voor bijbetalingen. Voor het aanvragen of wijzigen van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting kan je nog terug tot belastingjaar 2010, maar als je nu nog de aangifte vennootschapsbelasting 2010 moet indienen heb je wellicht geheel andere problemen.

Controleer voorlopige aanslagen dus altijd goed. Als er te veel wordt betaald staat het geld uiteindelijk renteloos bij de fiscus, en als er te weinig wordt betaald kan de te betalen rente aardig oplopen.