Spring naar content

Update Eindejaarstips 2013

06 december 2013

Op 7 november hebben wij onze Eindejaarstips 2013 gepubliceerd. Hierin is zoveel mogelijk rekening gehouden met de belastingplannen van het kabinet voor volgend jaar. Inmiddels heeft de Tweede Kamer de belastingplannen goedgekeurd en is het woord nu aan de Eerste Kamer.

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer zijn er nog wat wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op de gepubliceerde Eindejaarstips 2013. Daarom plaatsen we hierbij een update, zodat u weer op de hoogte bent van de laatste stand van zaken.

1. Verhoogde schenkingsvrijstelling ook voor oude restschulden

In eindejaarstip 46 heeft u kunnen lezen dat er van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 een tijdelijke extra hoge schenkingsvrijstelling van € 100.000 geldt voor een schenking die wordt gebruikt voor de eigen woning. Ook de schenking van een bedrag voor de aflossing van een restschuld na verkoop van de eigen woning – die is ontstaan op of na 29 oktober 2012 – valt onder de verhoogde schenkingsvrijstelling.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de schenking van € 100.000 voor de eigen woning in 2014 ook gebruikt mag worden voor de versnelde aflossing van een restschuld die is ontstaan vóór 29 oktober 2012.

Let op!
Heeft u in 2013 een schenking ontvangen die onder de verhoogde schenkingsvrijstelling valt, vergeet dan niet dat u hiervoor aangifte moet doen. Deze aangifte moet bij de Belastingdienst binnen zijn vóór 1 maart 2014.

2. Hypotheekrente iets minder snel aan banden

De komende jaren gaat de hypotheekrenteaftrek steeds een stukje verder omlaag. In eindejaarstip 51 is opgenomen dat vanaf 2014 het maximumpercentage (52%) waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken in 28 jaar wordt afgebouwd naar het tarief van de derde schijf (38%) in de inkomstenbelasting. Recentelijk is besloten dat het aftrektarief niet in 28 jaar, maar in 29 jaar op 38% wordt gebracht.

3. Help een jongere werkloze aan een baan

Bent u van plan om een jongere uit de ww of bijstand in dienst te nemen, wacht daar dan nog even mee tot volgend jaar. Onlangs werd namelijk duidelijk dat het kabinet een tijdelijke premiekorting voor jongere werknemers wil invoeren. Neemt u in de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 een jongere in dienst dan ontvangt u – zolang de betreffende jongere bij u in dienst is – maximaal twee jaar een premiekorting. Deze korting bedraagt op jaarbasis € 3.500.

Voorwaarde is wel dat de jongere werkloze/bijstandsgerechtigde bij de indiensttreding de leeftijd van 18 tot 27 jaar heeft. Bovendien moet deze jongere voorafgaand aan de dienstbetrekking recht hebben gehad op een ww- of bijstandsuitkering. Ook geldt de voorwaarde dat het moet gaan om een dienstbetrekking voor minimaal zes maanden en ten minste 32 uur per week.