Spring naar content

Uitbreiding mogelijkheden energiebespaarlening

03 juli 2014

Sinds 21 januari 2014 kunt u als woningeigenaar met de nieuwe energiebespaarlening relatief goedkoop investeren in een energiezuiniger huis. Zo kunt u met de lening diverse energiebesparende maatregelen financieren, zoals bijvoorbeeld het isoleren van uw woning of de aanschaf van een hr-ketel. Recent zijn enkele nieuwe energiebesparende maatregelen toegevoegd.

Energiebespaarlening

De energiebespaarlening is er alleen voor de particuliere eigenaar tevens bewoner van een bestaande woning. Het gaat om een annuïtaire lening van minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000. De looptijd van de lening is, afhankelijk van de hoogte van de lening, 7 of 10 jaar. De rente staat gedurende de looptijd van de lening vast.

Tip:
Wilt u meer weten over de energiebespaarlening kijk dan op www.ikinvesteerslim.nl

Uitbreiding energiebesparende maatregelen

De energiebespaarlening kunt u alleen gebruiken om daarmee bepaalde energiebesparende investeringen (maatregelen) in of aan uw woning te financieren. Het gaat om alle maatregelen van de maatregelenlijst zoals deze is gepubliceerd op de site http://www.ikinvesteerslim.nl/. Recent is een aantal maatregelen toegevoegd. Zo kunt u de energiebespaarlening nu ook onder meer aanvragen voor:

  • bodemisolatie in combinatie met vloerisolatie. Hierbij wordt hoogwaardig isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte gecombineerd met hoogwaardige vloerisolatie op, in en/of direct onder de begane grondvloer.
  • een energiemonitor. Dit is een eenvoudige display, gekoppeld aan een slimme meter, waarop u kunt zien wat het actuele energieverbruik is in huis.
  • een biomassaketel. Bij een biomassaketel wordt organisch afval omgezet in energie die bestemd is voor ruimteverwarming en/of de warmtapwatervoorziening van de gehele woning.

Tip:
Ook zonnepanelen horen tot de mogelijkheden van de energiebespaarlening. Er geldt wel een restrictie. U kunt maximaal 50% van de lening gebruiken voor zonnepanelen; de andere 50% van het leenbedrag moet u gebruiken voor andere energiebesparende maatregelen uit de maatregelenlijst.