Spring naar content

Transparantie geëist van de ANBI’s

11 november 2013

Heeft u een klant die als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd staat? Bent u betrokken bij een organisatie die als ANBI geregistreerd staat? Dan is de volgende wetswijziging relevant voor u. De verstrekking van informatie door goede doelen via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer (gratis) transparantie geëist van de ANBI’s. Op ANBI.nl staat een lijst met gegevens die gepubliceerd moeten worden.

Let op:
De betreffende informatie moet telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt. Vanaf 1-1-2014 dient u de gegevens van 2012 te publiceren en op 1 juli 2014 moeten de gegevens van 2013 gepubliceerd zijn.