Spring naar content

TLN wil in 2030 halvering CO2-uitstoot

08 september 2017

“Het klimaatakkoord van Parijs en het Energieakkoord in Nederland bevatten ambitieuze doelstellingen voor de uitstoot van CO2. Door als transportsector nu door te pakken met het realiseren van de doelstellingen uit beide akkoorden ontstaat er meer ruimte om in verduurzaming zelf het voortouw te nemen en koploper te zijn.” Dat vindt Transport en Logistiek Nederland (TLN). Daarvoor wil de ondernemersorganisatie de CO2-uitstoot halveren in Nederland en Zero emissie in de binnensteden in 2025 en low emissie in het buitengebied.

Voorbeeld laten zien

TLN roept haar leden en alle betrokken partijen op om goede voorbeelden op het gebied van duurzaamheid binnen transportbedrijven te laten zien. Van rijksoverheid tot gemeenten en collega-brancheorganisaties en van transportondernemers tot voertuigbouwers en brandstofleveranciers. Op die manier kunnen ze aantonen dat de transitie die nodig is om bovenstaande doelstellingen te bereiken, al in gang is gezet. TLN vindt dat daarmee de kans wordt vergroot dat de verduurzaming dusdanig ingericht kan worden dat het de sector ook goed past.

Elektrisch aangedreven vrachtauto’s vormen voor stadsdistributeurs een belangrijke factor in de reductie van CO2-uitstoot in de stad. TLN verwacht dat het haalbaar is om in 2025 de bevoorrading van de grotere binnensteden met zero emissie voertuigen te verrichten. TLN vindt het ook belangrijk om een uitfaseringsregeling te treffen tot 2030 voor het gebruik van biodiesel en biogas.

Speerpunten LTN voor realiseren doelstellingen

  • Er moet zo snel mogelijk voldoende materieel beschikbaar zijn. Om ervoor te zorgen dat ondernemers niet in de problemen komen tijdens de kostbare overgangsfase naar ander materieel, is TLN voorstander van een subsidieregeling.
  • Binnen de Green Deal ZES vindt overleg met de grotere gemeenten plaats, zodat ze keuzes voor zero emissie gebieden kunnen maken die ook voor de transportsector werkbaar zijn.
  • TLN streeft bij binnenlandse ritten naar de toepassing van GreenTruckFuel, waarmee low emissie doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.
  • Hoewel transporteurs van nature hun werkzaamheden al optimaliseren, liggen er in logistieke ketens nog kansen om ketens nog efficiënter en tegelijkertijd competitiever te maken. Volgens TLN kan de inzet van moderne datatechnieken en het inrichten van meer logistieke hubs dit proces versnellen.
  • Bij het realiseren van een logistieke hub komt veel kijken, onder andere op het gebied van voorzieningen (denk aan elektrische laadpalen en de beveiliging) en het ruimtebeslag. In het ideale geval heeft elke gemeente met een zero emissie gebied in 2025 ook een goedwerkende logistieke hub. Dat kan ook betekenen dat gemeenten een hub delen (‘shared logistics’).