Spring naar content

Tijdelijke contracten voor extra zomerpersoneel

19 juli 2017

Tijdens topdrukte in sectoren als de agrarische en horecasector maken werkgevers veel gebruik van tijdelijk personeel. Voor dit personeel gelden andere voorwaarden.

De hoofdregel is de ketenbepaling voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten, die geldt per 1 juli 2015. Hierdoor ontstaat na 24 maanden of na drie tijdelijke contracten waarbij de onderbreking tussen de contracten niet meer dan zes maanden bedraagt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Uitzondering seizoenswerk

Maar heeft u als werkgever seizoenswerk waarbij u afhankelijk bent van het weer, bijvoorbeeld in de agrarische sector of in het toerisme? Dan kan van deze ketenbepaling worden afgeweken. De regulier geldende tussenpoos van langer dan zes maanden tussen twee contracten om een nieuwe keten te starten, mag namelijk bij cao worden teruggebracht naar ten hoogste drie maanden voor functies:

  1. waarbij de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijk omstandigheden seizoensgebonden zijn; en
  2. waarvan deze werkzaamheden gedurende ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden verricht. Het moet dus echt om seizoensgebonden werk gaan.

Als gevolg van deze wetswijziging die per 1 juli 2016 in werking is getreden, hebben werkgevers die met seizoenswerkers werken meer mogelijkheden, oftewel flexibiliteit) om te werken met tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Let op! 

  • verwijs in de arbeidsovereenkomst naar de cao-bepaling die van toepassing is
  • vermeld in de arbeidsovereenkomst de correcte functie, die overeenkomt met de in de cao genoemde functie.

 Tip:
Heeft u tijdelijk werk als gevolg van klimatologische  of natuurlijke omstandigheden maar duurt het seizoen of de arbeidsovereenkomst langer dan 9 maanden? Raadpleeg dan uw cao. Soms voorziet deze in verlenging van de termijn van 24 maanden en het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten.