Spring naar content

Teveel betaalde lijfrentepremie? Terugstorting is mogelijk

25 juni 2015

Wat als u meer overboekt naar uw lijfrentespaarrekening/lijfrentebeleggingsrecht of u betaalt meer aan premie lijfrenteverzekering, dan u in aftrek kunt brengen? Terugstorting van de te hoge inleg heeft fiscale consequenties, maar niet altijd. Er is nu namelijk een tijdelijke goedkeurende regeling. U heeft dan wel een ‘verklaring geruisloze terugstorting’ van de inspecteur nodig.

Te hoge inleg

Onder voorwaarden zijn premies voor een lijfrenteverzekering of stortingen op een lijfrentespaarrekening of beleggingsrecht aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Hoe hoog de aftrek is wordt bepaald aan de hand van de jaarruimte of reserveringsruimte. Heeft u niet voldoende jaarruimte en/of reserveringsruimte dan bestaat de mogelijkheid dat wanneer u teveel overmaakt een gedeelte daarvan niet aftrekbaar is. 

Terugstorting van het teveel overgemaakte bedrag leidt tot deblokkering met alle gevolgen van dien. U moet dan negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking nemen in uw aangifte inkomstenbelasting en u bent 20% revisierente verschuldigd. Laat u de te hoge inleg niet terugstorten dan kunt u niet het gehele bedrag aan lijfrente in aftrek brengen, terwijl in de uitkeringsfase de uitkeringen kort gezegd wel belast zijn. 

Terugstorting zonder gevolgen

Een tijdelijke goedkeurende regeling biedt uitkomst. Hierdoor kan uw bank of lijfrenteverzekeraar de te hoge inleg zonder fiscale gevolgen aan u terugstorten. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo geldt de goedkeuring bijvoorbeeld alleen voor betalingen die zijn gedaan tot en met 31 december 2016. Bovendien is voor terugstorting een verklaring nodig van de Belastingdienst.

Let op!
De goedkeuring ziet alleen op een te hoge inleg in het jaar waarin u uw verzoek indient en de vijf daaraan voorafgaande jaren.

Verklaring geruisloze terugstorting

U moet dus een verzoek indienen bij de Belastinginspecteur om toestemming voor terugstorting. Als de inspecteur akkoord gaat, dan geeft hij een ‘verklaring geruisloze terugstorting’ af. Op basis van die verklaring kan de bank of de lijfrenteverzekeraar de te hoge inleg of de teveel betaalde lijfrentepremie zonder fiscale gevolgen aan u terugstorten.

Let op!
De inspecteur moet uw verzoek om geruisloze terugstorting uiterlijk op 31 december 2017 hebben ontvangen.