Spring naar content

Telt de ruimte onder afdak mee voor legeskosten?

27 september 2017

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor de bouw van een pand, bent u leges verschuldigd. De hoogte hiervan is onder meer afhankelijk van de inhoud van het pand. Hoort hier de ruimte onder een afdak ook bij?

Wat is een gebouw?

Voor het antwoord op deze vraag is van belang wat we onder een gebouw moeten verstaan. Volgens de Woningwet is dit een bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte ruimte vormt, die geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten wordt. Onlangs werd voor de rechter een aanslag legesheffing aangevochten, omdat ook de ruimte onder een afdak voor de heffing was meegerekend.

Afgesloten of niet?

De rechter stelde vast dat de ruimte onder het afdak zelf slechts één wand had, maar aan de zijkanten was afgesloten via uitbouwen van een ander gebouw. Per saldo beschikte de ruimte onder het afdak dus maar over één open zijkant. Daarmee kwalificeerde ook deze ruimte als gebouw en telde het dus mee voor de legesheffing.

Waar ligt de grens?

Uit de uitspraak valt niet af te leiden waar de grens ligt, en of bijvoorbeeld een ruimte met maar twee wanden ook als gebouw moet worden aangemerkt. In de betreffende uitspraak werd aan de hand van foto’s bepaald in hoeverre de ruimte onder het afdak als gebouw moest worden aangemerkt. Er lijkt dan ook veel voor te zeggen dat bijvoorbeeld een bouwwerk met twee of minder wanden alleen als gebouw kan worden aangemerkt, als duidelijk is dat het desondanks de functie van een gebouw heeft. In de betreffende uitspraak ging het om een opslagplaats voor kunstmest waarvoor slechts een eenvoudig bouwwerk toereikend was.

Heeft u vragen over de berekening van de legeskosten voor een bouwwerk, neem dan contact met ons op.