Spring naar content

Tegemoetkoming zwangere medische zzp’er met beroepspensioen

28 maart 2018

De meeste medici zijn verplicht aangesloten bij één van de voor hen geldende beroepspensioenfondsen. Zij kunnen tijdens hun zwangerschap minder pensioen opbouwen. Deze situatie wordt op termijn gewijzigd, zo maakte de staatssecretaris onlangs bekend.

Beroeps- en bedrijfstakpensioen

MedischVoor sommige beroepen bestaan beroeps- of bedrijfstakpensioenen. Soms moet u hier als ondernemer verplicht aan deelnemen, soms vrijwillig. Beroepspensioenfondsen betreffen met name de medische sector.

Opbouw minder door zwangerschap

Door meerdere oorzaken, onder andere een lagere winst, kan een zelfstandige deelnemer aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenfonds minder pensioen opbouwen tijdens zwangerschap. Naar aanleiding van Kamervragen is hiervoor een oplossing in het vooruitzicht gesteld.

Vertraagde doorwerking in pensioen

Een oplossing wordt aangeboden in het eindejaarsbesluit 2018. Hoe die eruit komt te zien, is nog niet helemaal duidelijk. Voor de opbouw van pensioen in een bepaald jaar wordt gekeken naar het derde kalenderjaar voorafgaand aan het betreffende jaar. Een mindere pensioenopbouw komt dus pas drie jaar na de zwangerschap in de pensioenopbouw tot uitdrukking.

Oplossing

De oplossing zal erin bestaan dat voor de opbouw van pensioen gekeken wordt naar het inkomen vóór de zwangerschap. Daarnaast wordt erop gewezen dat binnen de fiscale voorwaarden aanvullend lijfrentes gekocht kunnen worden.

Wilt u meer weten over de pensioenopbouw voor medici bij zwangerschap, neem dan contact met ons op.