Spring naar content

Tarief aanmerkelijk belang tijdelijk naar 22%

15 oktober 2013

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag 11 oktober 2013 met D66, CU en SGP een akkoord bereikt over de begroting voor 2014. De maatregelen uit het akkoord moeten nog in het Belastingplan 2014 worden verwerkt, maar één maatregel willen we u niet onthouden: Het belastingtarief voor belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang gaat voor het jaar 2014 tijdelijk omlaag van 25% naar 22%. Het loont dus de moeite om uitkering van dividend uit te stellen naar het jaar 2014.

Zegt het voort…