Spring naar content

Subsidieregeling praktijkleren: wees er op tijd bij!

17 augustus 2017

Wilt en kunt u gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren, kom dan nu in actie. De regeling kan u een voordeel opleveren van maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Voor het studiejaar 2016-2017 kunt u nog een subsidieaanvraag indienen tot en met uiterlijk 15 september 2017 (17.00 uur).

De Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen te stimuleren. De subsidie geeft een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling. Daarnaast biedt de subsidie een tegemoetkoming in de loon- en begeleidingskosten voor een promovendus of een technologisch ontwerper in opleiding. Het subsidiebedrag is gemaximeerd op € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats.

U komt niet voor elke leerling die bij u werkt voor de subsidie in aanmerking. De subsidieregeling kent namelijk een aantal doelgroepen en een aantal voorwaarden. Bovendien moet u rekening houden met een aantal administratieve verplichtingen.

Subsidieaanvraag

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling praktijkleren uit. De subsidie geldt per studiejaar en kan na afloop van het studiejaar met een digitaal aanvraagformulier worden aangevraagd. Voor het studiejaar 2016-2017 kunt u nog tot en met uiterlijk 15 september 2017 (vóór 17.00 uur) de subsidie aanvragen.

Tip:
Om het digitale aanvraagformulier in te vullen heeft u eHerkenning nodig. Voorkom dat u te laat beschikt over eHerkenning en vraag deze tijdig aan.