Spring naar content

Subsidie Europees Sociaal Fonds: reageer snel!

02 oktober 2015

Bent u van plan om te investeren in uw processen en medewerkers? Er is een interessante subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in het kader van Duurzame Inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Vanaf 19 oktober kunt u uw aanvraag indienen. Reageer snel want in het verleden was het geld snel vergeven.

Europees Sociaal Fonds 

Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert ESF deze programmaperiode een bijdrage. Projecten die in aanmerking komen zijn:

  • Bedrijfs- of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Interne en externe mobiliteit
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement

Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking (tot een maximum van 50%). Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie € 10.000. Het project mag hoogstens 12 maanden duren.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in de subsidie neem dan contact met ons op zodat wij u hierbij kunnen helpen. Registreren kan nu al op de site van het agentschap SZW.  Uw aanvraag moet bij voorkeur op 19 oktober om 9 uur ingediend zijn want de aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.