Spring naar content

Proefplaatsing werknemer met behoud van uitkering

02 april 2013

U kunt als werkgever mensen met een uitkering van UWV op proef bij u laten werken. De duur van de proefplaatsing is met ingang van dit jaar gewijzigd. Onder voorwaarden geeft UWV toestemming voor een proefplaatsing van twee maanden voor een werknemer die anders moeilijk aan het werk komt. Een langere proefperiode is mogelijk.

Geen loonbetaling

Tijdens de proefperiode betaalt u geen loon. De werknemer behoudt dan zijn uitkering. Wanneer u vindt dat u langere bedenktijd nodig heeft omdat de werknemer ziek of gehandicapt is, dan is verlenging van de proefplaatsing mogelijk. UWV kan op verzoek de proefperiode verlengen tot maximaal zes maanden.

Voorwaarden voor proefplaatsing

UWV stelt een aantal voorwaarden aan de proefplaatsing. De belangrijkste zijn:

  • De werknemer heeft een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering en kan zonder proefplaatsing waarschijnlijk moeilijk aan werk komen.
  • U sluit als werkgever voor de werknemer een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering af.
  • U verklaart dat u bereid bent om de werknemer na afloop van de proefplaatsing een contract aan te bieden van ten minste zes maanden.

Proefplaatsing kan alleen als de werknemer nog niet eerder bij u heeft gewerkt. Bovendien moeten werknemers met een WW-uitkering voldoen aan de voorwaarde dat zij minimaal drie maanden werkloos zijn. De aanvraag voor een proefplaatsing doet u samen met de werknemer via een aanvraagformulier van UWV.