Spring naar content

Privégebruik auto binnen de autobranche

14 augustus 2017

Bijtelling van privégebruik auto vindt in beginsel plaats per auto. In de autobranche wordt vaak meer dan één auto gebruikt. De Belastingdienst heeft richtlijnen afgegeven hoe in de autobranche bij meerdere auto’s het privégebruik berekend kan worden.

Bijtelling per dag

Als u gebruik wilt maken van de richtlijnen wordt de bijtelling per dag berekend. Dit vergt nog best een omvangrijke registratie omdat u onder meer per werknemer moet bijhouden of en welke auto een werknemer mee naar huis neemt.

Tip:
Wilt u meer weten over de wijze waarop u de bijtelling voor uw personeel in de autobranche kunt berekenen? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Vaste auto afspreken

De bijtelling per dag bijhouden vergt tijdrovende en omvangrijke registratie. Gelukkig kan de bijtelling een stuk eenvoudiger berekend worden als u een vaste auto met uw werknemer afspreekt. Voorwaarde is dat u de vaste auto vastlegt in een schriftelijk overeenkomst en in uw administratie en dat de auto die mee naar huis gaat de vaste auto is. De bijtelling wordt vervolgens gebaseerd op deze vaste auto.

Tip:
Het is niet erg als uw werknemer een andere auto mee naar huis neemt omdat de vaste auto om zakelijke redenen niet kan worden gebruikt. Als aan de voorwaarden voldaan wordt, blijft de bijtelling dan toch gebaseerd op de vaste auto.

Geen bijtelling

Neemt uw werknemer nooit een auto mee naar huis, dan kan de bijtelling achterwege blijven als er een schriftelijk verbod op privégebruik, een eenvoudige rittenregistratie en voldoende toezicht is.