Spring naar content

Plan uw investeringen fiscaal optimaal

23 november 2017

Als u in 2017 een bedrag investeert dan heeft u recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA is afhankelijk van het totaalbedrag van uw investeringen (alle investeringen in een jaar bij elkaar opgeteld). Op de site van de Belastingdienst staat dit weergegeven in de navolgende tabel.

Investeringen of kosten?

De KIA geldt alleen voor investeringen in bedrijfsmiddelen en niet voor kosten. Dit onderscheid wordt gemaakt doordat investeringen in bedrijfsmiddelen minimaal € 450,– moeten kosten. Indien de btw op de investering kan worden teruggevraagd betreft dit het bedrag exclusief btw. Kan de btw niet worden teruggevraagd (vrijgestelde ondernemer) dan geldt de voorwaarde dat het bedrag inclusief btw € 450,– of hoger bedraagt. Deze investeringen worden als investeringen op uw balans gepresenteerd en in de loop der jaren afgeschreven ten laste van de fiscale winst.

Wordt aan deze grens niet voldaan dan kwalificeren de uitgaven als kosten en zijn deze direct aftrekbaar van de fiscale winst. Voor deze kosten is dan geen recht op de KIA. Overigens kunnen kosten die direct samenhangen met een investering tezamen als één investering worden gezien. In dat geval is de KIA ook op deze samenhangende kosten van toepassing. De kosten zijn in dat geval niet direct aftrekbaar maar worden in dat geval samen met de investering als investering op uw balans gepresenteerd. Op de totale investering met samenhangende kosten wordt dan jaarlijks een afschrijving ten laste van de fiscale winst gebracht.

Plan u investeringen fiscaal voordelig!

Valt uw totale investeringsbedrag nog onder de € 2.300,– (0% KIA) dan is het verstandig om na te gaan of er misschien met de investering samenhangende kosten zijn geweest. Of mogelijk heeft u nog een investering gepland voor begin 2018. In dat geval kunt u deze investering misschien naar voren halen. Komt uw totaal aan investeringen juist boven de € 56.193,– dan blijft uw KIA bij een extra investering gelijk of bouwt deze zelfs af (boven € 104.060,–). U kunt deze investering in dat geval beter uitstellen tot 2018.