Spring naar content

Persoonlijk pensioenpotje alternatief voor huidig pensioenstelsel

23 mei 2016

De financiële en maatschappelijke houdbaarheid van ons huidige pensioenstelsel lijkt verstreken. Opnieuw verschenen afgelopen dagen berichten in de media over de verslechterde financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen. De roep om een nieuw pensioenstelsel wordt luider. De Sociaal-Economische Raad (SER) doet een duit in het zakje en stelt een individueel pensioenpotje voor met collectieve risicodeling.

Korting ligt op de loer

Als de financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen niet snel verbetert, dan zullen de pensioenaanspraken van zo’n 1,8 miljoen deelnemers in 2017 worden gekort. Ongeveer 200.000 gepensioneerde mensen zullen dit direct gaan merken, zo blijkt uit berichten in de media. Bij een modaal aanvullend maandelijks pensioen van € 1.100 betreft de korting € 5,50 per maand. Het kabinet heeft beloofd de komende periode de vinger aan de pols te houden. Ondertussen zijn er plannen voor een nieuw pensioenstelsel. Nog vóór de zomer zal het kabinet verschillende pensioenvarianten presenteren.

Persoonlijk pensioenpotje

De Sociaal-Economische Raad (SER) – die al eerder enkele varianten presenteerde – heeft nu een nieuw type pensioencontract verder verkend: het persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. Volgens de SER is dit een interessante optie voor een toekomstbestendig pensioen. In deze variant hebben deelnemers hun eigen persoonlijke pensioenpotje, maar worden risico’s wel collectief gedeeld, zoals het delen van beleggingsrisico’s via een collectieve buffer. In goede tijden gaat een deel van de beleggingsopbrengsten dan niet naar het persoonlijk pensioenvermogen, maar naar de buffer. In slechte tijden – als de beleggingsrendementen laag zijn – kunnen de persoonlijke pensioenpotjes juist worden aangevuld vanuit de buffer. Voordeel van een buffer is dat risico’s niet kunnen worden doorgeschoven naar toekomstige generaties. Een persoonlijk pensioenpotje biedt tot slot meer mogelijkheid voor maatwerk en de deelnemer ziet veel beter hoeveel pensioen hij heeft opgebouwd.